Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/406/2006 z dnia 2006-01-18

w sprawie przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w drodze darowizny, nieruchomości zabudowanej budynkiem Przychodni, przy ul. Niepodległości 28 w Gryfinie, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 13 ust. 2 w związku z art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087) oraz art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać w drodze darowizny przeniesienia prawa własności na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie, nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 3, miasta Gryfino, przy ul. Niepodległości 28 w Gryfinie, oznaczonej jako działka nr 167/15 o pow.0,2529ha zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 w postaci wyciągu z mapy ewidencyjnej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

W związku z przeprowadzaną restrukturyzacją Szpitala Powiatowego w Gryfinie zachodzi potrzeba przekazania na jego rzecz w drodze darowizny, nieruchomości zabudowanej budynkiem Przychodni, oznaczonej nr działki 167/15, położonej w obrębie 3 m. Gryfino, przy ul. Niepodległości 28, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego
Zgodnie z art. 13 ust. 2 w związku z art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa, a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowizna podlega odwołaniu.
Stosownie do art. 6 pkt 6 wyżej cytowanej ustawy celami publicznymi jest m.in. budowa i utrzymanie obiektów ochrony zdrowia.
W związku z zasadnym jest podjęcie przez Radę Powiatu przedmiotowej uchwały.

data opublikowania: 2006-01-20 08:41:47
data ostatniej aktualizacji: 2006-01-20 08:41:47

Strona odwiedzona 1092 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.