Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/407/2006 z dnia 2006-01-18

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego" realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 209, art. 210 i art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 249, poz. 2104) uchwala się co następuje:

§ 1

Zaciągnąć pożyczkę na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu Z/2.32/I/1.5/15/351/05 "Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego" Priorytet I. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów", Działania 1.5 "Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego" w wysokości 468.750 zł.

§ 2

Pożyczka, o której mowa w § 1 zostanie zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego o/Szczecin.

§ 3

Środki pochodzące z pożyczki przeznacza się wyłącznie na realizację projektu Z/2.32/I/1.5/15/351/05 "Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego" Priorytet I. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów", Działania 1.5 "Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego".

§ 4

Zwrot pożyczki nastąpi ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, otrzymanych jako refundacja wydatków wcześniej poniesionych na projekt Z/2.32/I/1.5/15/351/05 "Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego".

§ 5

Spłata odsetek nastąpi z dochodów powiatu.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia umowy pożyczki zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 1do § 4

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyznał dofinansowanie w wysokości 477.900 zł na projekt Z/2.32/I/1.5/15/351/05 "Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego" Priorytet I. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów", Działania 1.5 "Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego".

Projekt realizowany jest w latach 2005 - 2006. W roku 2005 częściowo zrealizowano projekt na kwotę 12.200 zł (9.150 zł ze środków pomocowych -75 %, 3.050 zł ze środków własnych powiatu -25%). W 2006 r. planuje się zakończyć realizację projektu w kwocie 625.000 zł. Współfinansowanie projektu w kwocie 468.750 zł stanowiące 75 % wartości projektu przeznaczone do realizacji w 2006 r. planuje się sfinansować pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego, natomiast 25 % wartości projektu w kwocie 156.250 zł sfinansowane będzie ze środków własnych powiatu.

data opublikowania: 2006-01-20 08:44:49
data ostatniej aktualizacji: 2006-01-20 08:44:49

Strona odwiedzona 933 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.