Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/409/2006 z dnia 2006-01-18

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055) uchwala się co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 468.750 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 750 -Administracja publiczna - 468.750 zł
   • rozdział 75020 -Starostwa powiatowe - 468.750 zł
    (Finansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)
    zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 468.750zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 750 -Administracja publiczna - 468.750 zł
   • rozdział 75020 -Starostwa powiatowe - 468.750 zł
    (Finansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)
    zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia Pięta



UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z przyznanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dofinansowaniem w wysokości 477.900 zł na projekt pn. "Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Dofinansowanie stanowi 75 % wydatków na ww. projekt, który będzie realizowany w latach 2005-2006. W roku 2005 z ww kwoty środków pomocowych zrealizowano wydatki w wysokości 9.150 zł. W roku 2006 planuje się zrealizować projekt w pozostałej części w kwocie 625.000 zł. Współfinansowanie projektu w kwocie 468.750 zł stanowiące 75 % wartości projektu przeznaczone do realizacji w 2006 r. zwiększa plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-01-20 08:46:12
data ostatniej aktualizacji: 2006-01-20 08:46:12

Strona odwiedzona 1053 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.