Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/410/2006 z dnia 2006-01-18

zmieniająca uchwałę Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U z 2003r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 105) uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 12 pkt 3 kwotę 1.531.931 zł zmienia się na kwotę 1.654.110 zł
 2. §19 otrzymuje nowe brzmienie:
  "§19. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań: 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej (oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich), ujęte w załącznikach Nr 14 i Nr 15 do uchwały".
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zmiany w uchwale budżetowej wprowadza się w związku:

 1. Zwiększeniem kwot dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego o kwotę 122.179 zł, którym zostało powierzone od dnia 01.01.2006 prowadzenie Domy Pomocy Społecznej w Moryniu. Zwiększenie dotacji związane jest z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od niego za 2005 r.,
 2. Koniecznością upoważnienia Zarządu do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty finansowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiego (oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich), ujęte w załącznikach Nr 14 i Nr 15 do uchwały budżetowej.

data opublikowania: 2006-01-20 08:46:12
data ostatniej aktualizacji: 2006-01-20 08:46:12

Strona odwiedzona 961 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.