Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/414/2006 z dnia 2006-02-28

w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie

Na podstawie art. 39, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z zm.: Dz.U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591, Dz.U. z 1995 r. Nr 138, poz. 682, Nr 141, poz. 692, Dz.U. z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Dz.U. z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 796, Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 765, Nr 162, poz. 1115, Dz.U. z 1999 r. Nr 28, poz. 255, Nr 28, poz. 256, Nr 84, poz. 935, Dz.U. z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, Nr 126, poz. 1383, Nr 126, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407, Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz.U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151, Nr 124, poz. 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215, Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), Rada Powiatu w Gryfinie, uchwala co następuję:

§ 1

Zatwierdza się zmianę w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie uchwaloną Uchwałą Nr XXI/19/06 Rady Społecznej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku do uchwały nr XIX/16/05 Rady Społecznej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie z dnia 27.10.2005 r. w sprawie przyjęcia nowego statutu SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

W dniu 20 lutego 2006 r. Rada Społeczna przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie na wniosek Dyrektora Szpitala podjęła uchwałę nr XXI/19/06 w sprawie wprowadzenia zamiany w załączniku do uchwały nr XIX/16/05 Rady Społecznej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie przyjęcia nowego Statutu SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie dokonując zmiany w § 12 ust. 3, poprzez dopisanie pkt 19 o treści: "diabetologii Zgodnie z art. 39, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) zmiana ta podlega zatwierdzeniu przez Rade Powiatu w Gryfinie.
Zmiana w Statucie podyktowana jest ogłoszonym konkursem przez Zachodniopomorski Wojewódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w zakresie prowadzenia Poradni Diabetologicznej na terenie powiatu gryfińskiego.
Mając na uwadze powyższe Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w celu zapewnienia mieszkańcom powiatu dostępu do Poradni Diabetologicznej, po zatwierdzeniu zmian w Statucie i dokonaniu zmian w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej przy Wojewodzie Zachodniopomorskim przystąpi do ww. konkursu.

data opublikowania: 2006-03-06 11:05:12
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-06 11:05:12

Strona odwiedzona 1602 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.