Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/417/2006 z dnia 2006-02-28

w sprawie przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 13 ust. 2 w związku z art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm.: Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087) oraz art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. samorządzie powiatowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm., Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220 ze zm., Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Wyraża się zgodę na przeniesienie w drodze darowizny na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie prawa własności nieruchomości, na której zlokalizowana jest studnia głębinowa, położonej w Gryfinie, przy ulicy Niepodległości 28, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 167/19 o powierzchni 0,0026ha, obręb 3 Gryfino.
 2. Nieruchomość, o której mowa w ust. 1 zostanie przeznaczona na cel publiczny - utrzymanie publicznych obiektów ochrony zdrowia.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Na nieruchomości mającej być przedmiotem przekazania zlokalizowana jest studnia głębinowa, stanowiąca awaryjne źródło zaopatrzenia w wodę Szpitala Powiatowego, w myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Przekazanie działki na rzecz Szpitala Powiatowego umożliwi uzyskanie dokumentacji formalno - prawnej pozwalającej na użytkowanie studni zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne - uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994r. prawo geologiczne i górnicze - uzyskanie decyzji zatwierdzającej dokumentację hydrogeologiczną, zawierającą ustalenie zasobów ujęcia wód podziemnych.

W dalszej kolejności, po ustanowienia strefy ochronnej dla wyżej wymienionego ujęcia, możliwe będzie rozpoczęcie ego użytkowania.

Warunkiem koniecznym dla możliwości korzystania z przedmiotowej nieruchomości jest posiadanie dostępu do drogi publicznej. Dostęp ten może w szczególności polegać na ustanowieniu stosownej służebności.

Ponieważ działka, którą planuje się przekazać Szpitalowi nie sąsiaduje bezpośrednio z drogą publiczną (ul. Parkowa), niezbędne będzie ustanowienie na jej rzecz służebności obciążającej działkę Nr 167/17. Ustanowienie służebności będzie możliwe po przekazaniu nieruchomości na własność Szpitala Powiatowego w Gryfinie.

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości jest uzasadnione.

data opublikowania: 2006-03-06 11:11:58
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-06 11:11:58

Strona odwiedzona 1563 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.