Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/424/2006 z dnia 2006-02-28

w sprawie wyrażenia zgody na kupno przez Powiat Gryfiński za cenę niższą niż wartość rynkowa od Gminy Chojna nieruchomości położonych w obrębie 2 m. Chojna

Na podstawie art.14 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459) oraz § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie określenia zasad nabywania , zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 23, poz. 427), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Wyraża się zgodę na kupno przez Powiat Gryfiński za cenę niższą niż wartość rynkowa od Gminy Chojna:
  1. nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 138 w udziale do 4/9 części; posiadającą urządzoną KW 19872
  2. nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 194/1 i 194/4 w udziale do 25/100 części; posiadającą urządzoną KW 16639 położonych w obrębie 2 m. Chojna, przy ulicy Młyńskiej.
 2. Cena zakupu nieruchomości wymienionych w ust.1 wynosi 8006,23 zł.
 3. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest odbitka z mapy ewidencyjnej, określająca granice nieruchomości do nabycia przez Powiat Gryfiński.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Chojnie wystąpił o podjęcie działań zmierzających do uzyskania od Gminy Chojna udziałów w nieruchomościach oznaczonych numerami działek 138 i 194/1, położonych w obrębie 2 m. Chojna, celem utworzenia bazy dla zespołu terapeutyczno - edukacyjnego dla dzieci i młodzieży z głębszym stopniem upośledzenia umysłowego.
W sprawie przejęcia na własność Powiatu nieruchomości niezbędnych dla rozwoju Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Chojnie prowadzona była liczna korespondencja z władzami Gminy Chojna. Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym, oznaczona numerem działki 138 stanowi współwłasność Powiatu Gryfińskiego (w udziale do 5/9 części) i Gminy Chojna (w udziale do 4/9 części). Budynek ten w projekcie rewitalizacji obiektów SOSW w Chojnie został ujęty w całości z przeznaczeniem na utworzenie w nim bazy edukacyjnej dla osób z głębszym stopniem upośledzenia umysłowego.
Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 194/1 oraz 194/4 w udziale do 25/100 części stanowi własność Gminy Chojna i jest to teren położony pomiędzy budynkiem gospodarczym (działka 138) a ulicą Młyńską.
Rada Miejska w Chojnie uchwałą Nr XXXVII/371/2005 wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości za cenę 8 006,23 zł. tj. po kosztach przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Sprzedaż nieruchomości przez Gminę Chojna za cenę niższą niż jej wartość rynkowa (wartość wynikająca z operatu szacunkowego - 54 940 zł.) jest zgodna z przepisami prawa (art. 14 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami).
Nabycie na własność Powiatu

 1. nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 138 w udziale do 4/9 części; KW 19872
 2. nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 194/1 i 194/4 w udziale do 25/100 części; KW 16639 położonych w obrębie 2 m. Chojna, przy ulicy Młyńskiej i przekazanie ich w trwały zarząd na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Chojnie umożliwi Ośrodkowi poszerzenie swojej oferty edukacyjnej o formy nauczania dla osób z głębszym stopniem upośledzenia umysłowego. Po przeprowadzeniu rewitalizacji obiektu, służyłby on dzieciom i młodzieży z Domu Dziecka, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego i innym dzieciom uczestniczącym w różnych zajęciach, z terenu miasta i gminy Chojna.

Nabycie przedmiotowych nieruchomości od Gminy Chojna da możliwość kompleksowego zagospodarowania nieruchomości będących w trwałym zarządzie SOSW w Chojnie i przystosowania ich do jego potrzeb.

data opublikowania: 2006-03-06 11:31:22
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-06 11:31:22

Strona odwiedzona 1607 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.