Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/425/2006 z dnia 2006-02-28

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Trzcińsko Zdrój w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 13 ust. 2, 2a, w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087) oraz § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XIII/134/2004 z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 23, poz. 427), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Wyraża się zgodę na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Trzcińsko Zdrój prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 210 o pow. 0,5193 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 2 miasta Trzcińsko Zdrój, nieposiadającej urządzonej księgi wieczystej, stanowiącej Rynek Miejski.
 2. Darowizna nieruchomości, o której mowa w ust. 1 następuje na cel publiczny, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - utrzymywanie drogi publicznej.
 3. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest mapa zasadnicza, określająca granice działki przeznaczonej do przekazania w drodze darowizny.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Nieruchomość oznaczona numerem działki 210 o pow. 0,5193 ha, położona w obrębie 2 miasta Trzcińsko Zdrój, stanowiąca własność Powiatu Gryfińskiego, znajdująca się w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie, stanowi teren Rynku Miejskiego wokół siedziby Urzędu Miejskiego w centrum Trzcińska Zdroju.
Pismem z dnia 10 maja 2005r. Burmistrz Gminy Trzcińsko Zdrój wystąpił o nieodpłatne przekazanie części przedmiotowej nieruchomości o pow. 0,2578 ha na rzecz gminy. Wniosek Burmistrza Gminy Trzcińsko Zdrój został pozytywnie zaopiniowany pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z dnia 6 czerwca 2005r. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie zaakceptował proponowane granice działki, które powstaną po wydzieleniu.
Ze względów funkcjonalnych i celościowych bardziej uzasadnione jest jednak przekazanie Gminie całej działki 210, nie zaś dokonanie jej podziału, zgodnie z propozycją przedstawioną przez Burmistrza Gminy Trzcińsko Zdrój. Propozycję przekazania całej nieruchomości pozytywnie zaopiniował Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie, uzasadniając, że nie spowoduje to zmiany warunków komunikacji.
Pismem z dnia 21 grudnia 2005r. Zastępca Burmistrza Gminy Trzcińsko Zdrój zaakceptował przejęcie przedmiotowej nieruchomości w całości na mienie Gminy.
Zgodnie z art. 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między jednostkami samorządy terytorialnego.

data opublikowania: 2006-03-06 11:34:19
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-06 11:34:19

Strona odwiedzona 1719 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.