Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/427/2006 z dnia 2006-02-28

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r.Nr 102, poz.1055) Uchwala się, co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 119.785 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 41.000 zł
   • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 41.000 zł
   • dział 852 -Pomoc społeczna - 60.075 zł
   • rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 3.138 zł
   • rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej - 56.937 zł
  • z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień z tego:
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 18.710 zł
   • rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 18.710 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 1

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 119.785 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 750 - Administracja publiczna - 41.000 zł
   • rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 41.000 zł
   • dział 852 -Pomoc społeczna - 56.937 zł
   • rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej - 56.937 zł
  • z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień z tego:
    dział 852 - Pomoc społeczna - 21.848 zł
   • rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - 21.848 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z: przedłożonymi wnioskami:

 1. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o zwiększenie planu dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego prowadzących Dom Pomocy Społecznej w Moryniu o kwotę 56.937 zł.
  PCPR w planie wydatków na rok 2006 ma zaplanowaną kwotę na spłatę zobowiązań na dzień 31.12.2005r DPS Moryń. O kwotę w wysokości 56.937 zł, pozostałą po spłacie dotychczasowych zobowiązań, zwiększa się plan dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Krzyża Chrystusowego.
 2. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o zwiększenie planu wydatków w związku z podpisanym w styczniu dodatkowym porozumieniem dotyczącym umieszczenia dziecka z Powiatu Gryfińskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Mielnie. Koniecznym staje się zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym powiatom z zakresu zabezpieczenia wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach o kwotę 18.710 zł,
 3. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka "Agatos" w Gardnie o kwotę 3.138 zł.
 4. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę 21.848zł, przeznaczonych na finansowanie zadań przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym powiatom z zakresu zabezpieczenia wydatków na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach, w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze.
 5. Wnioskiem naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o zmianę w planie wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup energii. Zmian polega na zmniejszeniu działu 750 -Administracja publiczna, rozdziału 75020 - Starostwa Powiatowe a zwiększeniu działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 41.000 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-03-06 11:36:55
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-06 11:36:55

Strona odwiedzona 1535 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.