Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/429/2006 z dnia 2006-02-28

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568) Rada Powiatu uchwala się co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 166.925 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 166.925 zł
   • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 166.925 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 166.925 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 758 - Różne rozliczenia - 166.925 zł
   • rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 166.925 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w związku z ostatecznym ukształtowaniem się planu sprzedaży mienia Powiatu w roku 2006.

 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączna kwotę 166.925 zł, wynikającą z następujących zdarzeń:
  1. Nieruchomość zabudowana budynkiem Przychodni, oznaczonej nr działki 167/15, położonej w obrębie 3 m. Gryfino, przy ul. Niepodległości 28, stanowiąca dotychczas własność Powiatu Gryfińskiego została przekazana w drodze darowizny Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie. W budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży powyższej nieruchomości w wysokości 1.280.000 zł. W związku z tym, ze nieruchomość ta stała się przedmiotem darowizny zasadnym jest zmniejszenie planu dochodów w wysokości 1.280.000 zł.
  2. W zestawieniu nieruchomości prognozowanych do sprzedaży w roku 2006, przedłożonym na etapie konstruowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 nie ujęto nieruchomości planowanej do sprzedaży w marcu 2006 r. o wartości 1.000.000 zł, oznaczonej nr działki 78/1 obr 3 m.Gryfino, przy ul. Szczecińskiej 21. W związku z tym zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu sprzedaży tej nieruchomości w wysokości 1.000.000 zł
  3. W listopadzie 2005 przeprowadzono przetarg na zakup nieruchomości oznaczonej nr działek 85/1 i 85/2 przy ul. Flisaczej 4 w Gryfinie w wysokości 446.925 zł. Termin zapłaty za sprzedaną nieruchomość nastąpi w roku 2006 r., w związku z tym zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 446.925 zł.
 2. Dokonuje się zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 166.925 zł, które następuje przy jednoczesnym spełnieniu warunków wynikających z art.173, ust. 4 ustawy o finansach publicznych

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-03-06 12:15:06
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-06 12:15:06

Strona odwiedzona 1560 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.