Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/431/2006 z dnia 2006-02-28

zmieniająca uchwałę Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U z 2003r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055) uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/410/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 stycznia 2006r., wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 12:
  1. w pkt 1 kwotę 149.280 zł zmienia się na kwotę 152.418 zł,
  2. w pkt 3 kwotę 1.654.110 zł zmienia się na kwotę 1.711.047zł.
 2. W § 15:
  1. w pkt 1 kwotę 256.381 zł zmienia się na kwotę 275.091 zł,
  2. w pkt 2 kwotę 194.413 zł zmienia się na kwotę 172.565 zł.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zmiany w uchwale budżetowej wprowadza się w związku:

 1. Zwiększeniem kwot dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego o kwotę 56.937 zł, którym zostało powierzone od dnia 01.01.2006 Prowadzenie Domy Pomocy Społecznej w Moryniu.
 2. Zwiększeniem dotacji dla Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka "Agatos" w Gardnie o kwotę 3.138 zł,
 3. Zwiększeniem dotacji o kwotę 18.710 zł na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym powiatom z zakresu zabezpieczenia wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach,
 4. Zmniejszeniem dotacji o kwotę 21.848 zł na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji innym powiatom z zakresu zabezpieczenia wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach.

data opublikowania: 2006-03-06 12:16:08
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-06 12:16:08

Strona odwiedzona 1615 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.