Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/434/2006 z dnia 2006-03-22

w sprawie zaopiniowania projektu umowy w sprawie cesji umowy na świadczenia medyczne w zakresie - lecznictwo szpitalne

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1592 z zm.: z 2002: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 162 poz. 1568.) w związku § 3 pkt 1. umowy zawartej w dniu 19 grudnia 2005 r. pomiędzy Powiatem Gryfińskim, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie i "Intermed" Sp. z o.o. w Nowogardzie, Rada Powiatu w Gryfinie, uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje się projekt umowy w sprawie cesji umowy nr 16-00-01704-06-02/03-01004-106 zawartej przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie na rok 2006 na rzecz NZOZ "Intermed" Sp. z o.o. w Nowogardzie na realizację świadczeń medycznych w zakresie - lecznictwo szpitalne

§ 2

Projekt umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie i Dyrektorowi SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie działa w obecnej formie od 20 grudnia 2000 r. w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie. Był to drugi rok reformy służby zdrowia w Polsce. Kolejne lata pokazały, że brak dopracowania nie tylko szczegółów, ale kardynalnych zasad reformy doprowadził do zapaści większości szpitali w kraju, także Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Na przestrzeni tych lat toczyły się prace na ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji służby zdrowia, nad ustaleniem sieci szpitali publicznych, do dzisiaj tych aktów nie ma. Dwukrotnie zmieniano podstawowe zasady finansowania służby zdrowia, zlikwidowano Kasy Chorych, powstał Narodowy Fundusz Zdrowia.
Od momentu utworzenia do chwili obecnej SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie przeszedł proces restrukturyzacji zarówno w sferze organizacji jak i zatrudnienia. Ze struktury SPZOZ Szpital Powiatowy została wyłączona kuchnia, pralnia, a odział psychiatryczny przekształcono w SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy z siedzibą w Nowym Czarnowie.
Niespodziewane, bardzo istotne obniżenie finansowania usług medycznych w 2003 r. doprowadziło do załamania się budżetu szpitala i w efekcie do bardzo szybkiego zadłużania. Sytuację finansową szpitala drastycznie pogorszyło uchwalenie tzw. "ustawy 203" i obniżone finansowanie świadczeń medycznych w IV kwartale 2004 r.
W maju 2005 r. dotychczasowa dyrektor zakładu Barbara Turkiewicz składa podanie o rezygnację z funkcji dyrektora. Zarząd Powiatu w Gryfinie wyraża zgodę na rozwiązanie umowy o pracę w terminie ustawowym za wypowiedzeniem stron i podjął uchwałę o ogłoszeniu konkursu ofert na opracowanie programu restrukturyzacyjnego Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Powołana Komisja Opiniująca pozytywnie zaopiniowała program restrukturyzacyjny przedłożony przez "Intermed" Sp. z o.o. w Nowogardzie, który następnie został wybrany do realizacji przez Zarząd Powiatu w Gryfinie. Następstwem tego było wyrażenie zgody na wcześniejszą rezygnację ze funkcji dyrektora Barbary Turkiewicz. i powołanie na stanowisko dyrektora Szpitala Pana Jerzego Gromowskiego.
W sierpniu 2005 r. zostaje podpisana umowa przedwstępna pomiędzy Powiatem Gryfińskim a "Intermed' Sp. z o.o. w Nowogardzie zobowiązująca strony do zawarcia umowy określającej kierunki i warunki dalszego wdrażania restrukturyzacji SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, przy udziale "Intermed" Sp. z o.o. w Nowogardzie.
Rada Powiatu w Gryfinie za priorytet uznaje kontynuację działań restrukturyzacyjnych oraz skorzystanie ze środków programu rządowego wprowadzonego mocą ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 78, poz. 684) wyrażając to w formie uchwał dotyczących przyjęcia kierunków restrukturyzacji opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa zamkniętego i ambulatoryjnego na terenie powiatu gryfińskiego, pozytywnego zaopiniowania "Projektu programu restrukturyzacyjnego dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie" oraz wyrażającej zgodę na podpisanie umowy współpracy pomiędzy Powiatem Gryfiński, SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie a NZOZ "Intermed" Sp. z o.o. w Nowogardzie określającej wzajemne działania przy restrukturyzacji opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa zamkniętego i ambulatoryjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego oraz zasady realizacji przedsięwzięć w zakresie świadczenia usług medycznych finansowanych ze środków publicznych, w tym eksploatacja, utrzymanie i zarządzanie niezbędnymi składnikami majątkowymi.
Przedłożony projekt uchwały jest następstwem realizacji zapisów umowy trójstronnej zawartej w dniu 19 grudnia 2005 r.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-03-24 09:13:09
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-24 09:13:09

Strona odwiedzona 970 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.