Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/435/2006 z dnia 2006-03-22

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości oznaczonej nr działki 167/17, położonej w obrębie 3, miasta Gryfino, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, na nieruchomość oznaczoną nr działki 163, położoną w obrębie 3, miasta Gryfino, stanowiącej własność Gminy Gryfino, bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości.

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543; z 2001r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058; z 2003r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, Nr 80, poz. 720, Nr 80, poz. 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124; z 2004r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880, Nr 141, poz. 1492, Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr130, poz. 1087), § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XIII/134/2004 z dnia 25.02.2004r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego Nr 23, poz. 427), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 167/17 o powierzchni 1116 m2, położonej w obrębie 3, miasta Gryfino, na nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Gryfino, oznaczoną numerem działki 163 o powierzchni 624m2, położoną w obrębie 3, miasta Gryfino, bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Pismem z dnia 12.01.2006r. Zarząd Powiatu w Gryfinie wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z propozycją dokonania zamiany nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, oznaczonej nr działki 163 o pow.624m2, położonej w obrębie 3, miasta Gryfino na nieruchomość nie zabudowaną oznaczoną nr działki 167/17 o pow.0,1116ha, położoną w obrębie 3, miasta Gryfino.
Nieruchomość oznaczoną nr działki 163 Gmina Gryfino na podstawie umowy użyczenia z dnia 29.12.1999r. przekazała Powiatowi Gryfińskiemu, na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na urządzenie parkingu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
Decyzją z dnia 26.10.2005r., znak: BWG.7430-1/P/30/2005 został zatwierdzony podział działki 167/3, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 3, miasta Gryfino, przy ul. Niepodległości 28. Z działki oznaczonej nr 167/3 została m.in. wydzielona działka nr 167/17 o pow.0,1116ha, która jest zbędna Powiatowi Gryfińskiemu dla prowadzenia zadań statutowych. Natomiast jest ona przedmiotem zainteresowania Gminy Gryfino, celem urządzenia tam parkingu ogólnodostępnego.
Przepis art. 14 ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.Nr 261, poz.2603 z 2004r./ stanowi, że nieruchomości mogą być przedmiotem zamiany między Skarbem Państwa, a jednostkami samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami, bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości nieruchomości zamiennych.
W piśmie z dnia 03.02.2006r. znak: 7222/2/2006 Burmistrz Miasta i Gminy w Gryfinie wyraził akceptację przedsięwzięcia przez Gminę Gryfino i poinformował, że w dniu 23 lutego br., sporządzony zostanie projekt stosownej uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie, dotyczący zamienianych nieruchomości.
Z punktu widzenia Powiatu Gryfińskiego zasadne jest nabycie na własność nieruchomości oznaczonej jako działka nr 163, wykorzystywanej obecnie również jako parking przy siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Sprzymierzonych.
W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie przez Radę Powiatu w Gryfinie uchwały w sprawie zamiany przedmiotowych nieruchomości.

data opublikowania: 2006-03-24 09:18:00
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-24 09:18:00

Strona odwiedzona 1117 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.