Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/440/2006 z dnia 2006-03-22

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. Nr 102, poz.1055) Uchwala się, co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 200.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 200.000 zł
   • rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 200.000 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 200.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 200.000 zł
   • rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 200.000 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku podpisaną dnia 17.10.2005 r pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, Powiatem Gryfińskim oraz Gminą Gryfino trójstronną umową dotyczącą wspomożenia wspólnych działań w zakresie dofinansowania zadania "Rozbudowa i docieplenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie"
Na podstawie umowy Powiat Gryfiński przekaże środki w wysokości 200.000 zł pochodzące z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie. W związku z powyższym zwiększa się dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Rozbudowa i docieplenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie".


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-03-24 09:27:16
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-24 09:27:16

Strona odwiedzona 1140 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.