Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/441/2006 z dnia 2006-03-22

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 269.800 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 020 - Leśnictwo - 5.000 zł
   • rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną - 5.000 zł
   • dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa - 25.000 zł
   • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 25.000 zł
   • dział 750 - Administracja publiczna - 128.000 zł
   • rozdział 75019 - Rady powiatów - 10.000 zł
   • rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 68.000 zł
   • rozdział 75095 - Pozostała działalność - 50.000 zł
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 50.000 zł
   • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 50.000 zł
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 11.800 zł
   • rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - 11.800 zł
   • dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 50.000 zł
   • rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - 50.000 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 1

 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 269.800 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 269.800 zł
   • rozdział 85403- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 269.800 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Koniecznością zabezpieczenia środków na projekt budowlany dotyczący przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zespołu budynków, zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacji układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowania murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie. Wartość projektu wynosi 231.800 zł.
 2. Zabezpieczeniem kwoty 88.000 zł na uregulowanie zobowiązań wynikających z zakupu i dostawy urządzeń i sprzętów wyposażenia kuchni będącej bazą kształcenia młodzieży w zawodzie kucharz w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Chojnie.
 3. Zmniejszeniem planu wydatków budżetowych na łączna kwotę 269.800 zł z przeznaczeniem na realizacje zadań dotyczących Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-03-24 09:29:29
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-24 09:29:29

Strona odwiedzona 1021 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.