Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/442/2006 z dnia 2006-03-22

w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. c ustawy z dnia 8 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 156), art. 82 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Zaciągnąć kredyt inwestycyjny długoterminowy na okres kredytowania do 10 lat w wysokości do 4.000.000 zł na sfinansowanie:

 1. remontu internatu przy ul. Łużyckiej w Gryfinie na siedzibę dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Starostwo Powiatowe w Gryfinie - Wydział Komunikacji i Transportu.
 2. remontu budynków SOSW w Chojnie dla potrzeb relokacji Domu Dziecka z Binowa.
 3. Remontu pomieszczeń w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na lokalizację Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
§ 2

Zaciągnięte zobowiązanie zabezpieczone może być między innymi:

 1. hipoteką na nieruchomościach zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego,
 2. poręczeniem, gwarancją, cesją należności, poręczeniem wekslowym,
 3. zastawem lub przywłaszczeniem rzeczy ruchomych.
§ 3

Źródłem spłaty kredytu, o których mowa w § 1 uchwały będą mogły być:

 • przypadające dla Powiatu udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • wpływy ze sprzedaży mienia Powiatu,
 • opłaty uiszczane na rzecz budżetu Powiatu.
§ 4

Do podpisywania umowy kredytowej upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Przygotowane w 2005 roku projekty adaptacji części internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie na potrzeby lokalizacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wydziału Komunikacji i Transportu i Zarządzania Kryzysowego oraz adaptacji części SOS-W w Chojnie na potrzeby Domu Dziecka, który obecnie mieści się w Binowie wymagają przystąpienia do realizacji inwestycji. W 2005 roku nie powiodła się sprzedaż nieruchomości, które miały być źródłem pokrycia całości inwestycji. W styczniu 2006 roku sprzedano dotychczasową siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Po doświadczeniach z lat ubiegłych, kiedy było brak ofert kupna nieruchomości w Binowie celowym jest przystąpienie do remontu i relokacji Domu Dziecka w Binowie do SOS - W w Chojnie. Koniecznym jest spełnienie wymogów standaryzacji. W tym celu zostały podjęte już działania m.in. przygotowano kuchnię i stołówkę dla obsługi SOS-W i Domu Dziecka. Koszt adaptacji całego kompleksu w Chojnie wyniesie ok. 6.000.000 zł. po remoncie kuchni, adaptacja budynku na potrzeby Domu Dziecka jest kolejnym etapem inwestycji. Trwają również poszukiwania źródeł sfinansowania tej inwestycji ze środków zewnętrznych m.in. z programów UE.

Wstępne oszacowanie wartości inwestycji, na podstawie kosztorysów inwestorskich, są następujące:

 1. remont internatu przy ul. Łużyckiej w Gryfinie na siedziby: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Starostwo Powiatowe w Gryfinie - Wydział Komunikacji i Transportu i Wydziału Zarządzania Kryzysowego - 1.100.000 zł,
 2. remont budynków SOSW w Chojnie dla potrzeb relokacji Domu Dziecka z Binowa - 3.100.000 zł.,
 3. remont pomieszczeń w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na lokalizację Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego - 60.000 zł.

data opublikowania: 2006-03-24 09:29:29
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-24 09:29:29

Strona odwiedzona 1190 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.