Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXV/444/2006 z dnia 2006-04-12

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości drogowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782, Dz. U. z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459) oraz § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XIII/134/2004 z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 23, poz. 427), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości drogowych, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonych numerami działek:

 • 456 o pow. 6 466 m2, obr. 2 m. Gryfino, stanowiąca ulicę Orląt Lwowskich,
 • 261 o pow. 1 452 m2, obr. 4 m. Gryfino, stanowiąca ulicę Prusa,
 • 622 o pow. 5 057 m2, obr. 4 m. Gryfino, stanowiąca ulicę Reymonta,
 • 402 o pow. 1 697 m2, obr. 4 m. Gryfino, stanowiąca ulicę Słowackiego,
 • 45/1 o pow. 3 975 m2, obr. 3 m. Gryfino, stanowiąca ulicę Targową,
 • 192 o pow. 1 211 m2, obr. 5 m. Gryfino, stanowiąca ulicę Witosa,
  na nieruchomości drogowe, stanowiące własność Gminy Gryfino, oznaczone numerami działek:
 • 6/2 o pow. 2 115 m2, obr. 1 m. Gryfino, stanowiąca ulicę Zielną,
 • 131 o pow. 3 700 m2, obr. Żabnica, stanowiąca ulicę Długą.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Nieruchomości drogowe stanowiące własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczone numerami działek:

 • 456 o pow. 6 466 m2, obr. 2 m. Gryfino (ul. Orląt Lwowskich - od ul. Kołłątaja do ul. Pomorskiej ),
 • 261 o pow. 1 452 m2, obr. 4 m. Gryfino (ul. Prusa - od ul. Armii Krajowej do ul. Mickiewicza),
 • 622 o pow. 5 057 m2, obr. 4 m. Gryfino (ul. Reymonta - od ul. Armii Krajowej do ul. Jana Pawła II),
 • 402 o pow. 1 697 m2, obr. 4 m. Gryfino (ul. Słowackiego - od ul. Armii Krajowej do ul. Kwiatowej),
 • 45/1 o pow. 3 975 m2, obr. 3 m. Gryfino (ul. Targowa - od ul. Słowiańskiej do końca),
 • 192 o pow. 1 211 m2, obr. 5 m. Gryfino (ul. Witosa - od ul. Mieszka I do ul. Łużyckiej), zostały pozbawione kategorii dróg powiatowych Uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie Nr IX/90/03 z dnia 27 sierpnia 2003r. oraz zaliczone do kategorii dróg gminnych Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XV/225/03 z dnia 4 grudnia 2003r.

Po wygaszeniu trwałego zarządu na przedmiotowych nieruchomościach, Gmina Gryfino przystąpiła do czynności związanych z przygotowaniem do przekazania w drodze zamiany nieruchomości stanowiących ulice Kolejową, Hugo Kołłątaja, Zielną i Długą.
Nieruchomości stanowiące w/w ulice pozbawione zostały kategorii dróg gminnych Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XV/226/03 z dnia 4 grudnia 2003r. oraz zaliczone do kategorii dróg powiatowych Uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie Nr IX/91/03 z dnia 27 sierpnia 2003r.

W celu dokonania zamiany Gmina Gryfino zleciła podział nieruchomości stanowiących ulice przeznaczone do zamiany, w wyniku którego powstały następujące działki:

 • 6/2 o pow. 2 115 m2, obr. 1 m. Gryfino (ul. Zielna),
 • 1/27 o pow. 9 716 m2, obr. 4 m. Gryfino (ul. Kolejowa),
 • 131 o pow. 3 700 m2, obr. Żabnica (ul. Długa),
 • 390 o pow. 15 015 m2, obr. 2 m. Gryfino (ul. Kołłątaja).

W związku z zaistniałymi przeszkodami, tj. nieuregulowanym stanem prawnym działki 1/27 oraz nie uwzględnieniu działki 390 w granicach terenu przeznaczonego pod ulicę Kołłątaja w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w mieście Gryfino, nieruchomości te zostały wyłączone z postępowania dotyczącego zamiany nieruchomości drogowych. Po uregulowaniu przez Gminę Gryfino stanu prawnego działki 1/27 oraz działki 390, możliwe będzie podjęcie czynności związanych z przyjęciem przez Powiat Gryfiński przedmiotowych nieruchomości.
Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości mogą być przedmiotem zamiany między jednostkami samorządu terytorialnego, bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości.
Mając powyższe na uwadze, przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości drogowych jest uzasadnione.

data opublikowania: 2006-04-14 08:23:31
data ostatniej aktualizacji: 2006-04-14 08:23:31

Strona odwiedzona 953 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.