Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXV/445/2006 z dnia 2006-04-12

zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459) oraz § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XIII/134/2004 z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 23, poz. 427), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XII/126/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego uchyla się § 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Nieruchomość oznaczona numerami działek 29/4 o pow. 12 770 m2 oraz 29/3 o pow. 349 m2, położona w obrębie Binowo, gmina Stare Czarnowo, stanowiąca własność Powiatu Gryfińskiego, znajdująca się w trwałym zarządzie Domu Dziecka w Binowie, została przeznaczona do sprzedaży uchwałą Nr XII/126/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003r.
Działka oznaczona numerem 29/4 zabudowana jest budynkiem administracyjno - mieszkalnym, wykorzystywanym na potrzeby działalności statutowej Domu Dziecka w Binowie. Działka oznaczona numerem 29/3 stanowi drogę wewnętrzną.
W uchwale Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zawarty został warunek dotyczący wpłaty ceny sprzedaży nieruchomości oraz korzystania przez Powiat Gryfiński z nieruchomości. Warunek określony został w § 2 uchwały w następującym brzmieniu: "Przed zawarciem umowy sprzedaży nabywca będzie zobowiązany do zapłaty 80% wartości szacunkowej nieruchomości oraz wyrażenie w akcie notarialnym, zgody na nieodpłatne korzystanie, w okresie do 1 roku od zawarcia umowy, przez Powiat Gryfiński zbywanej nieruchomości na potrzeby prowadzonego Domu Dziecka w Binowie. Pozostała kwota do zapłaty zostanie uiszczona przez nabywcę w dniu wydania nieruchomości." Warunek zawarty w uchwale miał na celu zabezpieczenie środków finansowych na remont obiektu w Chojnie oraz możliwość dalszego korzystania z nieruchomości w Binowie, w okresie 1 roku liczonym od daty sprzedaży. Środki finansowe zostaną pozyskane z kredytu inwestycyjnego, o zaciągnięciu którego Rada Powiatu w Gryfinie podjęła uchwałę Nr XXXIV/442/2006 z dnia 22 marca 2006r. Uchylenie zapisu § 2 niniejszej uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ma na celu zwiększenie atrakcyjności nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, gdyż do chwili obecnej zainteresowanie potencjalnych nabywców nieruchomości jest znikome i w szczególności wynika z ograniczeń zawartych w przedmiotowym zapisie.

data opublikowania: 2006-04-14 08:26:46
data ostatniej aktualizacji: 2006-04-14 08:26:46

Strona odwiedzona 928 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.