Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVI/453/2006 z dnia 2006-04-26

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz.1759) uchwala się co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 41.981 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 750 - Administracja publiczna - 41.981 zł
   • rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 41.981 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 1

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 41.981 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 600 - Transport i łączność - 402 zł
   • rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 402 zł
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 8.382 zł
   • rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 447 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 3.093 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 4.842 zł
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 26.493zł
   • rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 9.973 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 16.226 zł
   • rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - 294 zł
   • dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 518 zł
   • rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - 518 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 6.186 zł
   • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 5.497zł
   • rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 689zł
    zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się w związku z zawartą przez Zarząd Powiatu w Gryfinie umową ubezpieczeniową na rok 2006, której raty opłacane są przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie, a dotyczącą ubezpieczenia mienia jednostek organizacyjnych powiatu, ubezpieczeń komunikacyjnych oraz doubezpieczenia mienia w jednostkach
W związku z tym, że raty składek płacone są przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie zasadnym staje się zmniejszenie planów finansowych ubezpieczonych jednostek, zwiększając tym samym plan finansowy Starostwa.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-05-02 14:22:29
data ostatniej aktualizacji: 2006-05-02 14:22:29

Strona odwiedzona 1081 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.