Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVI/454/2006 z dnia 2006-04-26

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz.1759) uchwala się co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 10.302 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 673 zł
   • rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 673 zł
  • z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień z tego:
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 9.629 zł
   • rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 9.629 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 25.890 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 852 -Pomoc społeczna - 25.217 zł
   • rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 9.629zł
   • rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej - 15.588 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 673 zł
   • rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 673 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 2

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 15.588 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 15.588 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 15.588 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z: przedłożonymi wnioskami:

 1. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o zwiększenie planu dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego prowadzących Dom Pomocy Społecznej w Moryniu o kwotę 15.588 zł, w związku ze zwiększeniem się liczby mieszkańców o jedną osobę, której pobyt finansowany jest dotacją od wojewody.
  Zwiększenie planu dotacji dla DPS Moryń następuje przy jednoczesnym zmniejszeniu planu finansowego DPS Trzcińsko Zdrój o kwotę 15.588 zł, w związku ze zmniejszeniem się liczby pensjonariuszy o jednego mieszkańca, którego pobyt był finansowany dotacją od wojewody
 2. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka "Agatos" w Gardnie o kwotę 9.629 zł. w związku z przyjętą nowa małoletnią mieszkanką, pochodzącą z miasta Szczecin, z którym podpisane zostało porozumienie na finansowanie pobytu dziecka w powiecie gryfińskim -zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.629 zł
 3. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie o zwiększenie planu finansowego jednostki w związku z otrzymanym odszkodowaniem z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń w kwocie 673 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z usunięciem szkód powstałych w wyniku włamania do pomieszczenia biurowego w jednostce.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-05-02 14:25:00
data ostatniej aktualizacji: 2006-05-02 14:25:00

Strona odwiedzona 1037 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.