Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/459/2006 z dnia 2006-06-28

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego w roku szkolnym 2006/2007 prowadzonych przez powiat gryfiński.

Na podstawie art. 12 pkt. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1988 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Przystępuje się do realizacji w Powiecie Gryfińskim programu stypendialnego w ramach Działaniu 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

§ 2
 1. Program stypendialny, o którym mowa w § 1 realizowany będzie wyłącznie w granicach środków przyznanych na ten cel przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.
 2. Procentowy udział Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków z Budżetu Państwa określony został w dokumentach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
§ 3

Ustala się regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego w roku szkolnym 2006/2007 prowadzonych przez powiat gryfiński.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaUZASADNIENIE

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, dotyczący działania 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - Powiat Gryfiński do 4 lipca br. złoży wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu. Wymaganym załącznikiem do wniosku aplikacyjnego jest uchwała Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Regulamin dot. przyznawania i przekazywania stypendiów.
Przy projekcie stypendialnym dla uczniów wprowadzono zmiany, co do zasad wypłat stypendiów:

 1. Stypendia będą wypłacane bez konieczności okazywania faktur, w oparciu o zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach szkolnych, zgodnym z wzorem opracowanym przez Instytucję Zarządzającą.
 2. Kolejne wypłaty stypendiów będą przekazywane bezpośrednio dla uczniów na podstawie zaświadczenia wydanego przez dyrektora szkoły (co kwartał poczynając od listopada 2006 r.)

Ponadto wprowadzony został dopuszczalny limit godzin nieusprawiedliwionych - 5 godzin w skali miesiąca.
Po przekroczeniu tego limitu uczeń traci prawo do otrzymania stypendium.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-07-11 11:53:03
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-11 11:53:03

Strona odwiedzona 995 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.