Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/461/2006 z dnia 2006-06-28

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie

Na podstawie art. 39, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 ze zmianami: z 1992 r.: Dz.U. Nr 63 poz. 315; z 1994 r.: Dz.U. Nr 121 poz. 591; z 1995 r.: Dz.U. Nr 138 poz. 682, Dz.U. Nr 141 poz. 692; z 1996 r.: Dz.U. Nr 24 poz. 110; z 1997 r.: Dz.U. Nr 104 poz. 661, Dz.U. Nr 121 poz. 769; z 1998 r.: Dz.U. Nr 106 poz. 668, Dz.U. Nr 117 poz. 756, Dz.U. Nr 162 poz. 1115; z 1999 r.: Dz.U. Nr 28 poz. 256, Dz.U. Nr 84 poz. 935; z 2000 r.: Dz.U. Nr 3 poz. 28, Dz.U. Nr 12 poz. 136, Dz.U. Nr 43 poz. 489, Dz.U. Nr 84 poz. 948, Dz.U. Nr 120 poz. 1268; z 2001 r.; Dz.U. Nr 5 poz. 45, Dz.U. Nr 88 poz. 961, Dz.U. Nr 100 poz. 1083, Dz.U. Nr 111 poz. 1193, Dz.U. Nr 113 poz. 1207, Dz.U. Nr 126 poz. 1382, 1383 i 1384, Dz.U. Nr. 128 poz. 1407; z 2002 r.: Dz.U Nr 113 poz. 984; z 2003 r.: Dz.U. Nr 45, poz. 391, Dz.U. Nr 124, poz. 1151 i 1152, Dz.U. Nr 171, poz. 1663, Dz.U. Nr 213 poz. 2081, Dz.U. Nr 223 poz. 2215; z 2004 r.: Dz.U. Nr 210 poz. 2135, Dz.U. Nr 273 poz. 2703; z 2005 r.: Dz.U. Nr 164 poz. 1365, Dz.U. Nr 169 poz. 1420, Nr 248 poz. 2104), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zmianę w Statucie SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie w zakresie ustalonym Uchwałą Nr XII/11/06 Rady Społecznej przy SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie z dnia 25 maja 2006 r. r. w sprawie zmian w Statucie SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zmiany w Statucie Zakładu podyktowane zostały przez następujące przepisy prawne:

 • Art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (jednolity tekst) Dz. U. 04.241.2416 cyt. "Umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie ludności i mienia narodowego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony należy do wszystkich organów władzy i administracji rządowej oraz innych organów i instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych, a także do każdego obywatela w zakresie określonym w ustawach.
 • Art. 18 ust 4 ww. ustawy. cyt. "Wojewodowie organizują wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony poprzez urzędy wojewódzkie, podporządkowane i nadzorowane jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorców, dla których są organami założycielskimi, a ponadto przez organy samorządu terytorialnego, organizacje społeczne oraz przedsiębiorców niebędących jednostkami organizacyjnymi podporządkowanymi lub nadzorowanymi przez ministrów".
 • Art. 20 ust. 1 ww. ustawy cyt. "Kierowanie sprawami obronności w województwie należy do Wojewody".
  • ust. 2 Wojewoda w ramach kierowania, o którym mowa w ust. 1, wykonuje zadania w zakresie i na zasadach określonych w ustawach, a w szczególności:
   1) określa szczegółowe kierunki działania dla kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży, organów administracji niezespolonej oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań obronnych;
   2) kieruje realizacją przedsięwzięć związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa wykonywanych przez marszałków województw, starostów, wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast), przedsiębiorców oraz inne jednostki organizacyjne i organizacje społeczne mające swoją siedzibę na terenie województwa;
   6) kontroluje i ocenia wykonywanie zadań obronnych przez organy, podmioty, jednostki organizacyjne i organizacje społeczne, o których mowa w pkt 1 i 2.
 • Zadania obronne w służbie zdrowia dla Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok postawił Wojewoda Zachodniopomorski pismem (niejawnym) ZK - I - R - Z- 170/06 z dnia 24 marca 2006 r.
  Realizacja tych zadań, z uwagi na możliwości i ich realizacji pod względem fachowym i lokalowym powierzona została przez Zarząd Powiatu Gryfińskiego dla SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym Czarnowie oraz SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie jako zadanie stałe.
  Zadania stawiane będą corocznie - może ulec zmianie ewentualnie ich treść.
  W zakresie planowania obronnego w służbie zdrowia obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-07-12 08:20:55
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-12 08:20:55

Strona odwiedzona 917 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.