Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/462/2006 z dnia 2006-06-28

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie

Na podstawie art. 39, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 ze zmianami: z 1992 r.: Dz.U. Nr 63 poz. 315; z 1994 r.: Dz.U. Nr 121 poz. 591; z 1995 r.: Dz.U. Nr 138 poz. 682, Dz.U. Nr 141 poz. 692; z 1996 r.: Dz.U. Nr 24 poz. 110; z 1997 r.: Dz.U. Nr 104 poz. 661, Dz.U. Nr 121 poz. 769; z 1998 r.: Dz.U. Nr 106 poz. 668, Dz.U. Nr 117 poz. 756, Dz.U. Nr 162 poz. 1115; z 1999 r.: Dz.U. Nr 28 poz. 256, Dz.U. Nr 84 poz. 935; z 2000 r.: Dz.U. Nr 3 poz. 28, Dz.U. Nr 12 poz. 136, Dz.U. Nr 43 poz. 489, Dz.U. Nr 84 poz. 948, Dz.U. Nr 120 poz. 1268; z 2001 r.; Dz.U. Nr 5 poz. 45, Dz.U. Nr 88 poz. 961, Dz.U. Nr 100 poz. 1083, Dz.U. Nr 111 poz. 1193, Dz.U. Nr 113 poz. 1207, Dz.U. Nr 126 poz. 1382, 1383 i 1384, Dz.U. Nr. 128 poz. 1407; z 2002 r.: Dz.U Nr 113 poz. 984; z 2003 r.: Dz.U. Nr 45, poz. 391, Dz.U. Nr 124, poz. 1151 i 1152, Dz.U. Nr 171, poz. 1663, Dz.U. Nr 213 poz. 2081, Dz.U. Nr 223 poz. 2215; z 2004 r.: Dz.U. Nr 210 poz. 2135, Dz.U. Nr 273 poz. 2703; z 2005 r.: Dz.U. Nr 164 poz. 1365, Dz.U. Nr 169 poz. 1420, Nr 248 poz. 2104), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuję:

§ 1
 1. Zatwierdza się zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy z siedzibą w Gryfinie, przy ul. Parkowej 5, uchwalone uchwałą Nr XXII/27/2006 Rady Społecznej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały Nr XIX/16/05 Rady Społecznej przy SPZZOZ w Gryfinie z dnia 27 października 2005 r. w sprawie przyjęcia nowego Statutu SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.
 2. Uchwała Rady Społecznej, o której mowa w ust 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Od momentu utworzenia do chwili obecnej SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie przeszedł proces restrukturyzacji zarówno w sferze organizacji jak i zatrudnienia. Ze struktury SPZOZ Szpital Powiatowy została wyłączona kuchnia, pralnia, a odział psychiatryczny przekształcono w SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy z siedzibą w Nowym Czarnowie.
Niespodziewane, bardzo istotne obniżenie finansowania usług medycznych w 2003 r. doprowadziło do załamania się budżetu szpitala i w efekcie do bardzo szybkiego zadłużania. Sytuację finansową szpitala drastycznie, także pogorszyło:

 • uchwalenie tzw. "ustawy 203"
 • zmniejszenie kontraktu o 25% w IV kwartale 2004r.
 • brak działań dyrekcji szpitala w latach styczeń 2001 r. - czerwiec 2005 r. w dziedzinie rzeczywistej restrukturyzacji kosztów,
 • brak zgody kadry szpitala na jakiekolwiek zmiany restrukturyzacyjne,
 • strata jednego roku ( lato 2003 -lato 2004) na przeprowadzenie restrukturyzacji szpitala w związku z deklaracją przejęcia go przez gminę Gryfino,
 • trwałe odebranie szpitalowi kontraktu na OIOM w 2005 r.,
 • konieczność "odtworzenia" działalności szpitala od przełomowego czerwca 2005 r.
 • konieczność natychmiastowego zatrudnienia nowej kadry medycznej,
 • ograniczenie zakresu usług medycznych, na podst. przepisów NFZ zabranie możliwości wykonywania niektórych usług szpitalom powiatowym (np. w zakresie ortopedii)
 • problemy ze strony NFZ z kontraktowaniem nowych usług medycznych, zatem nowej oferty medycznej.
 • zmniejszenie kontraktu na rok 2006 /w stosunku do 2005 r./
  np. neonatologia - minus 57%
  chirurgia - minus 32%

15 czerwca 2005 r. - 20 osobowa Komisja Opiniująca spośród trzech firm stających w konkursie na opracowanie i wdrożenie programu restrukturyzacji szpitala - wybrała program firmy Intermed Sp. z o.o w Nowogardzie.17 sierpnia 2005 r. Rada Powiatu w Gryfinie zaopiniowała pozytywnie program restrukturyzacji SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, który wcześniej został zaakceptowany przez Radę Społeczną Szpitala, komisje i radnych Rady Powiatu.
Zgodnie z wolą Rady Powiatu, celem restrukturyzacji ma być:

 • przejęcie odpowiedzialności finansowej i merytorycznej za szpital - przez podmiot niepubliczny, tak jak to się stało w przypadku Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej),
 • nieodpłatne świadczenie usług w zakresie lecznictwa zamkniętego, specjalistycznego, profilaktyki zdrowotnej - na rzecz mieszkańców powiatu gryfińskiego w ramach kontraktu z NFZ,
 • nie zmniejszenie oferty medycznej i zakresu usług świadczonych na dotychczasowym poziomie,
 • przejęcie zobowiązań szpitala i ich spłata przez podmiot przejmujący realizację zadania prowadzenia szpitala
 • przejęcie i zatrudnienie maksymalnej liczby dotychczasowych pracowników szpitala,
 • poniesienie w przyszłości nakładów inwestycyjnych na dostosowanie do standardów UE

19 grudnia 2005 r. została podpisana umowa trójstronna pomiędzy Powiatem Gryfińskim, SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie a NZOZ "Intermeed" Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogardzie określającej wzajemne działania przy restrukturyzacji opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa zamkniętego i ambulatoryjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego oraz zasady realizacji przedsięwzięć w zakresie świadczenia usług medycznych finansowanych ze środków publicznych, w tym eksploatacja, utrzymanie i zarządzanie niezbędnymi składnikami majątkowymi.
Następstwem podpisania umowy trójstronnej było wyrażenie przez Radę Powiatu w Gryfinie zgody na cesję umów zawartych przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2006 na rzecz Intermed w zakresie: lecznictwo zamknięte, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie psychiatryczne i uzależnień, ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne współfinansowane, profilaktyczne programy zdrowotne, opieka długoterminowa.
Podjęcie tej uchwały nie wpłynie na zmniejszenie usług z zakresu specjalistycznej opieki ambulatoryjnej świadczonej dotychczas przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie dla mieszkańców powiatu gryfińskiego Wobec powyższego, Zarząd Powiatu w Gryfinie opierając się na istniejących możliwościach prawnych, proponuje przyjęcie uchwały.

sporządził:
koordynator ochrony zdrowia


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-07-12 08:34:15
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-12 08:34:15

Strona odwiedzona 987 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.