Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/464/2006 z dnia 2006-06-28

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/390/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Gryfinie

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z roku 2001, Nr 142, poz. 1592 z zm.: Dz. U z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) oraz art. 55, ust 2 w związku z art. 55, ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 31 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z zm.: Dz.U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591, Dz.U. z 1995 r. Nr 138, poz. 682, Nr 141, poz. 692, Dz.U. z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Dz.U. z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 796, Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 765, Nr 162, poz. 1115, Dz.U. z 1999 r. Nr 28, poz. 255, Nr 28, poz. 256, Nr 84, poz. 935, Dz.U. z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, Nr 126, poz. 1383, Nr 126, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407, Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz.U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151, Nr 124, poz. 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215, Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), Rada Powiatu w Gryfinie, uchwala co następuje:

§ 1
 1. Paragraf 1 ust. 1 uchwały nr XXX/390/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. otrzymuje następujące brzmienie"
  1. Przyznaje się z budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 dotację celową dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - pozostała działalność § 2560 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej kwoty 31.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu statywu płucnego do aparatu RTG."
 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zmiana uchwały nr XXX/390/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. jest podyktowana oczywistą omyłką pisarską powstałą przy formułowaniu jej pierwotnej wersji.
W podjętej uchwale Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. istniał w paragrafie 1 ust. 1 przedmiotowej uchwały zapis o przyznaniu z budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 dotacji celowej dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - pozostała działalność § 2560 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w kwocie 31.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu statywu płucnego do aparatu RTG.
Kwota dotacji winna zaś wynosić 31.500,00 zł. Zmiana kwoty powoduje tylko i wyłączenie sprostowanie pomyłki pisarskiej, nie powodując skutków finansowych.

data opublikowania: 2006-07-12 08:41:35
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-12 08:41:35

Strona odwiedzona 884 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.