Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/466/2006 z dnia 2006-06-28

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art.37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tj.: Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, zm. Dz.U. z 2004r. Nr 281, poz.2782; z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459/ oraz § 2 uchwały nr XIII/134/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego /Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego Nr 23, poz.427/, Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej z zastosowaniem bonifikat określonych w uchwale Rady Powiatu Nr XXVI/337/2005 z dnia 17.08.2005 r. pięciu lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oznaczonej nr działki 77/5, położonej w obrębie 5, miasta Gryfino, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, na rzecz dotychczasowych najemców.

§ 2

Warunkiem koniecznym do nabycia lokali, o których mowa w § 1 jest niewystępowanie po stronie najemców należności z tytułu umów najmu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Nieruchomość oznaczona nr działki 77/5 o pow.0,2863ha położona przy ul. Łużyckiej 82 stanowi nieruchomość zabudowaną budynkiem, w którym znajduje się 5 lokali mieszkalnych, zajmowanych przez najemców na podstawie umów najmu zawartych na czas nieoznaczony. Najemcy lokali wystąpili z wnioskami w sprawie ich nabycia w drodze bezprzetargowej na własność.
Powyższe reguluje zapis art.37 ust 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który stanowi, że nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, stosownie do art. 34 ustawy, który stanowi, że w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym pierwszeństwo w ich nabyciu, przysługuje osobie, która jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został zawiązany na czas nieoznaczony.
W załączeniu wyciąg z mapy ewidencyjnej.

data opublikowania: 2006-07-12 09:25:12
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-12 09:25:12

Strona odwiedzona 1041 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.