Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/467/2006 z dnia 2006-06-28

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459)) oraz § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XIII/134/2004 z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 23, poz. 427), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu samodzielnego lokalu użytkowego oznaczonego jako U2 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej o łącznej powierzchni 230,70 m2, nie posiadającego urządzonej księgi wieczystej, znajdującego się w budynku usytuowanym na działce 167/16, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino, przy ul. Niepodległości 28, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.

§ 2

W uchwale Nr XXIX/368/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej dwóch lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego wprowadza się następujące zmiany:

 1. tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: "w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego";
 2. § 1 otrzymuje brzmienie: "Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego oznaczonego jako U1, znajdującego się w budynku usytuowanym na działce 167/16, obręb 3 m. Gryfino, przy ul. Niepodległości 28, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, na rzecz jego dotychczasowego dzierżawcy".
§ 3

Traci moc uchwała nr XXIX/366/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Niepodległości 28, stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Samodzielny lokal użytkowy oznaczony jako U2 znajduje się w budynku usytuowanym na działce 167/16, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino, przy ul. Niepodległości 28, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
Uchwałą z dnia 30 listopada 2005r. nr XXIX/368/2005 Rada Powiatu w Gryfinie wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej przedmiotowego lokalu na rzecz jego dotychczasowego dzierżawcy, przyznając mu jednocześnie w drodze uchwały z dnia 30 listopada 2005r. nr XXXIX/367/2005 pierwszeństwo w jego nabyciu.
Z uwagi na odstąpienie przez dzierżawcę od umowy kupna - sprzedaży dotychczas dzierżawionego lokalu użytkowego, niezbędne jest dokonanie zmiany uchwały przeznaczającej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokale użytkowe, a także uchylenie uchwały przyznającej dzierżawcy pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowego lokalu.
Mając powyższe na uwadze, przystąpiono do procedury związanej ze sprzedażą przedmiotowego lokalu w drodze przetargu. Przyjęcie zatem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego jest uzasadnione.

data opublikowania: 2006-07-12 09:31:25
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-12 09:31:25

Strona odwiedzona 980 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.