Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/483/2006 z dnia 2006-06-28

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz.1759) uchwala się co następuje:

§ 1
 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 468.750,00 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 750 - Administracja publiczna - 468.750,00 zł
   • rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 468.750 ,00 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 4.000.000,00 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 931.171,96 zł
   • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 931.171,96 zł
   • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 57.700,00 zł
   • rozdział 75495 - Pozostała działalność - 57.700,00 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 3.011.128,04 zł
   • rozdział 85495 - Pozostała działalność - 3.011.128,04 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3
 1. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę - 4.468.750,00 zł z następujących tytułów:
  1. Pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 468.750 zł
  2. Kredytu inwestycyjnego w wysokości 4.000.000 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 3
§ 4

Powstający planowany deficyt budżetu Powiatu Gryfińskiego wyniesie 2.918.750 zł i finansowany będzie:

 • Pożyczką w kwocie 468.750 zł zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego" realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 • Kredytem inwestycyjnym długoterminowym w wysokości 4.000.000 zł
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zmianą finansowania zadania pn. "Budowa społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego". Uchwałą Nr XXXII/409/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 stycznia zwiększono plan dochodów i wydatków na realizację ww zadania. W związku z zaciągniętą pożyczką w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 468.750 zł zmniejsza się dochody budżetu powiatu na finansowanie tego zadania,
 2. Zwiększeniem planu wydatków na realizację następujących zadań:
  1. "Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie na pomieszczenia administracyjno-biurowe Starostwa Powiatowego w Gryfinie" w kwocie 931.171,96 zł,
  2. "Wykonanie robót remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie w budynku Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie" w kwocie 57.700 zł
  3. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie - I etap" w kwocie 1.055.219,17 zł. W ramach powyższej kwoty zabezpieczono środki jako wkłady własne w związku z wnioskowaniem o dofinansowanie inwestycji związanej z relokacją Domu Dziecka w Chojnie z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2005-2006 na następujące inwestycje:
   • Roboty budowlane związane z przystosowaniem budynku internatu w Chojnie na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej wielofunkcyjnej - Relokacja Domu Dziecka z Binowa do Chojny - wkład własny do Kontraktu Wojewódzkiego - 404.458,88 zł (Wartość całkowita inwestycji 1.617.835,51 zł),
   • Roboty budowlane związane z przebudową, rozbudową i nadbudową budynku internatu SOSW w Chojnie - wkład własny w ramach Kontraktu Wojewódzkiego - 218.994,46 zł oraz pozostałe koszty niekwalifikowane, niezbędne do zakończenia inwestycji - 283.779,28 zł (Wartość całkowita inwestycji 1.378.751,58 zł)
   • Wyposażenie budynku i zaplecza sportowego SOSW w Chojnie - wkład własny w ramach Kontraktu Wojewódzkiego - 44.738,40 zł (Wartość całkowita inwestycji 223.692 zł),
   • Wyposażenie budynku Domu Dziecka relokowanego z Binowa do Chojny - wkład własny w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 103.248,15 zł (Wartość całkowita inwestycji - 412.992,59 zł)
  4. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie - etap II i III" w kwocie 1.955.908,87 zł

  Załączniki do uchwały:

  data opublikowania: 2006-07-12 11:01:34
  data ostatniej aktualizacji: 2006-07-12 11:01:34

  Strona odwiedzona 857 razy
  Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
  Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.