Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/487/2006 z dnia 2006-06-28

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1592 z zm.: z 2002: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 162 poz. 1568) oraz art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z. zm.: z 2003 r.: Dz.U. Nr 60 poz. 535, Dz.U. Nr 124 poz. 1152, Dz.U. Nr 139 poz. 1324, Dz.U. Nr 229 poz. 2276; z 2004 r.: Dz.U. Nr 96 poz. 959, Dz.U. Nr 145 poz. 1535, Dz.U. Nr 146 poz. 1546, Dz.U. Nr 213 poz. 2155; az 2005 r.: Dz.U. Nr 10 poz. 66, Dz.U. Nr 186 poz. 1539), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie za rok 2005, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 151.674,83 zł, oraz rachunek zysków i strat, wykazujący zysk bilansowy w kwocie 23.243,38 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 53, ust. 1 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający. Organem zatwierdzającym dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie jest organ założycielski - Rada Powiatu w Gryfinie.

data opublikowania: 2006-07-12 11:11:44
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-12 11:11:44

Strona odwiedzona 1048 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.