Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/508/2006 z dnia 2006-10-11

w sprawie zmiany w załączniku do Uchwały Nr 475/XXXVII/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Nowym Czarnowie.

Na podstawie art. 20 ust. 2 oraz art. 21 ust. 2 i art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, zmiana: Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku do Uchwały Nr 475/XXXVII/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Nowym Czarnowie zmienia się treść § 2, który otrzymuje nowe brzmienie:

  § 2
 1. Siedziba Domu mieści się w Nowym Czarnowie.
 2. Dom jest miejscem całodobowej opieki dla ilości mieszkańców przewidzianej regulaminem organizacyjnym Domu.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Stosownie do art. 20 ust.2 oraz art. 21, ust. 2 i art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104);

 • jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności, w tym odniesienie do ilości miejsc przewidzianych dla mieszkańców.
 • jednostki budżetowe tworzą, łączą, przekształcają w inną formę organizacyjno-prawną i likwidują: organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego - gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe,
 • tworząc jednostkę budżetową organ nadaje jej statut oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd,
 • Podjęcie uchwały uważam za zasadne.

data opublikowania: 2006-10-19 09:12:06
data ostatniej aktualizacji: 2006-10-19 09:12:06

Strona odwiedzona 969 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.