Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/509/2006 z dnia 2006-10-11

w sprawie zmiany Uchwały Nr 474/XXXVII/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Trzcińsku Zdroju

Na podstawie art. 20 ust. 2 oraz art. 21 ust. 2 i art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku do Uchwały Nr 474/XXXVII/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Trzcińsku Zdroju wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 1. otrzymuje brzmienie:
  "Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Trzcińsku - Zdroju zwany dalej "Domem" jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej prowadzoną przez Powiat Gryfiński, który działa na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593).
  2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111 poz. 535).
  3. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837).
  4. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249. poz. 2104)
  5. Statutu Powiatu Gryfińskiego.
  6. Statutu Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju.
  7. Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju."
 2. § 3.2 otrzymuje brzmienie: "Dom jest Domem stałego pobytu dla osób przewlekle somatycznie chorych, dla ilości mieszkańców przewidzianej regulaminem organizacyjnym".
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Stosownie do art. 20 ust.2 oraz art. 21, ust. 2 i art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104);

 • jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności,
 • jednostki budżetowe tworzą, łączą, przekształcają w inną formę organizacyjno-prawną i likwidują: organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego - gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe,
 • tworząc jednostkę budżetową organ nadaje jej statut oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd,
 • Podjęcie uchwały uważam za zasadne.

data opublikowania: 2006-10-19 09:12:06
data ostatniej aktualizacji: 2006-10-19 09:12:06

Strona odwiedzona 904 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.