Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/510/2006 z dnia 2006-10-11

w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2006 r.

Na podstawie art. 401 ust.1, ust.5, art. 403, art. 405, art. 407 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz.1229; M.P. z 2002 r. Nr 49, poz.715; Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 233, poz.1957; z 2003 r. Nr 46, poz.392; M.P. z 2003 r. Nr 50, poz.782 i 783; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 i 721, Nr 162, poz.1568, Nr 175, poz.1693, Nr 190, poz.1865 i Nr 217, poz.2124; z 2004 r. Nr 19, poz.177; M.P. z 2004 r. Nr 39, poz.693 i Nr 40, poz.706; Dz.U. z 2004 r. Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz.875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz.959, Nr 121, poz.1263, Nr 273, poz.2703 i nr 281, poz.2784; z 2005 r. Nr 25, poz.202; M.P. z 2005 r. Nr 53, poz.734 i Nr 57, poz.782 oraz Dz.U. z 2005 r. Nr 62, poz.552, Nr 113, poz.954, Nr 130, poz.1087, Nr 132, poz.1110, Nr 163, poz.1362, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1458 i Nr 249, poz.2104 oraz Dz.U.z 2006 r. Nr 50, poz.360), art.4 ust.1 pkt.13, art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2006 r. określonego Uchwałą Nr XXX /386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXXIII/423/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2006 r. w zakresie dotyczącym "Zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2006 r." - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaUZASADNIENIE

W aktualnie obowiązującym zestawieniu przychodów i wydatków oraz planie przychodów i wydatków PFOŚiGW w Gryfinie, zatwierdzonym Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVII/469/2006 z 28.06.2006 r., proponuje się dokonanie zmian planowanych dochodów - obniżając planowaną na początku roku kwotę 1.000.000 zł na kwotę 723.600 zł.

Od początku bieżącego roku obserwuje się mniejsze niż w porównywalnych latach wpływy z tytułu odpisów na PFOŚiGW w Gryfinie. Na podstawie analizy dotychczasowych dochodów, planowane na początku roku dochody ulegną zmniejszeniu. Powodem jest przede wszystkim zmiana przepisów dotyczących zasad naliczania opłat za korzystanie ze środowiska. Planowane zmiany wynikają z:

 1. Odstąpienia przez PZD w Gryfinie od realizacji zadania pn.: "Poprawa systemów odprowadzania ścieków opadowych z dróg powiatowych - droga nr 1481Z ul. Mieszka I Gryfino" na kwotę 240.000 zł. Powodem rezygnacji z realizacji zadania jest zbyt późny termin ewentualnego rozpoczęcia tego zadania. Jak wynika z pisma Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z 11.07.2006 r. oraz pisma Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z 11.07.2006 r. przedłużająca się procedura przygotowania przez Gminę Gryfino, dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na budowę, przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót, pozwala na rozpoczęcie zadania na przełomie miesięcy listopad/grudzień 2006 r. co jest dużym ryzykiem z uwagi na nieprzewidywalne warunki pogodowe.
 2. Przyznania dofinansowania z Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 100.000 zł na zadanie pn.: "Docieplenie budynku szkoły i wykonanie elewacji - termomodernizacja jednostki powiatowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach".
 3. Przesunięcia po stronie wydatków kwoty 15.000 zł z zadania: "Wykonanie węzła cieplnego - termomodernizacja jednostki powiatowej Szpital Powiatowy Gryfino" na zadanie: "Wymiana stolarki okiennej w budynku administracyjno-mieszkalnym oraz drzwi zewnętrznych - termomodernizacja jednostki powiatowej DPS Moryń". Zmiany wynikają z rozstrzygnięć przetargów na obydwa zadania.
 4. Ponieważ DPS Moryń nie jest jednostką powiatową, zmieniono nazwę tego zadania i nadano nowe następujące brzmienie: "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku DPS Moryń - stanowiącym własność Powiatu",
 5. Wprowadzono nowe zadanie w ramach którego zostanie dofinansowany w kwocie 50.000 zł. zakup samochodu śmieciarki dla Gminy Moryń.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-10-19 09:24:17
data ostatniej aktualizacji: 2006-10-19 09:24:17

Strona odwiedzona 925 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.