Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/511/2006 z dnia 2006-10-11

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459)) oraz § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XIII/134/2004 z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 23, poz. 427), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 25/5 o pow. 0,0686 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Gryfino, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr 49276, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 2. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest mapa ewidencyjna, określająca granice działki przeznaczonej do sprzedaży.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki 25/5 o pow. 0,0686 ha, położona w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Gryfino, stanowiąca własność Powiatu Gryfińskiego, znajduje się w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie.

Przedmiotowa działka położona jest wzdłuż ulicy 9 Maja, stanowiącej drogę powiatową. W działce 25/5 ustanowiona została służebność gruntowa przejazdu i przejścia, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej na rzecz działki nr 25/3.

Nieruchomość oznaczona numerem działki 25/5 przejęta została przez Powiat Gryfiński na podstawie porozumienia zawartego w dniu 17 września 2002r.pomiędzy Skarbem Państwa a Powiatem Gryfińskim. Zgodnie z zapisem § 3 w przypadku sprzedaży nieruchomości przejętej na podstawie porozumienia, uzyskane środki finansowe przeznaczone zostaną wyłącznie na wykonywanie zadań powiatu związanych z promocją i ochroną zdrowia.

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości jest uzasadnione.

data opublikowania: 2006-10-19 09:24:17
data ostatniej aktualizacji: 2006-10-19 09:24:17

Strona odwiedzona 1005 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.