Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/513/2006 z dnia 2006-10-11

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) w związku z § 36 Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 1, poz. 29) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się zmiany w Statucie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego w brzmieniu przyjętym uchwałą Nr XI/33/2006 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2006 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchyla się Uchwałę Nr XXXV/443/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12.04.2006 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaUZASADNIENIE

W dniu 5 września 2006 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki zwrócił wniosek o zarejestrowanie zmian Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego wraz z całą dokumentacją w celu uzupełnienia, wskazując na następujące nieprawidłowości:

 • powiaty członkowskie powinny podjąć uchwały "w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego",
 • powiaty członkowskie nie podjęły uchwały w takim samym brzmieniu, jakie zostało im wcześniej nadane w uchwale Zgromadzenia Związku (nie mogą zostać wprowadzone żadne zmiany, w tym nowych znaków interpunkcyjnych, zmieniać liczby pojedynczej na liczbę mnogą, liter wielkich na litery małe itp.).

W związku z powyższym wynikła konieczność ponownego podjęcia przez rady powiatów uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku. Zwłaszcza, że Zarząd Związku rozpoczął już prace związane z przygotowaniem projektu "Założenie ewidencji budynków w powiatach Województwa Zachodniopomorskiego" w rezultacie, którego zostaną założone komputerowe bazy danych ewidencji budynków, w postaci wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Natomiast w obowiązującym Statucie Związku nadal brak jest regulacji prawnych wymaganych art. 67 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym, który określa, że statut związku winien określać "zasady udziału w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywania strat związku".


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-10-19 09:53:35
data ostatniej aktualizacji: 2006-10-19 09:53:35

Strona odwiedzona 952 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.