Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/519/2006 z dnia 2006-10-11

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja IV na lata 2006-2011.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592), zmiany: (Dz.U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104), zmiany: (Dz.U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708), oraz na podstawie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23.04.2003 r. nr VI/68/2003 w sprawie założeń zasad i trybu opracowania Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Powiatu Gryfińskiego, Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji Wieloletni Program Inwestycyjny dla Powiatu Gryfińskiego edycja IV na lata 2006-2011, przedłożony przez Zarząd Powiatu w Gryfinie, którego zestawienie zadań inwestycyjnych włączonych do realizacji stanowi zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaUZASADNIENIE

W związku z coroczną aktualizacją Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Gryfińskiego, na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego, wprowadza się zmiany zaproponowane przez Zespół Koordynacyjny do opracowywania WPI.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-10-19 10:30:26
data ostatniej aktualizacji: 2006-10-19 10:30:26

Strona odwiedzona 913 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.