Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/521/2006 z dnia 2006-10-11

zmieniająca uchwałę Nr XXXI/402/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005

Na podstawie art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104, zmiany: Dz.U. z 2005 r. Nr 169 poz.1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708),Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/402/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005, zmienionej uchwałą Nr XXXIV/439/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 marca 2006 r., otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia Pięta



UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały dotyczą zmiany terminu realizacji oraz zmiany nazwy zadania występującego dotychczas pn. "Roboty budowlane obiektów służących rehabilitacji", którego jednostką realizująca jest Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.

Obecna nazwa zadania zostaje zmieniona na następującą "Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie - przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń na węzły sanitarne oraz pracownie terapeutyczno-rehabilitacyjne" Na wniosek Dyrektora jednostki pierwotny termin realizacji zadania 30.11.2006 r. zostaje przesunięty. na dzień 31.12.2006 r. Zmiana tego terminu podyktowana jest trwającym postępowaniem o udzielnie zamówienia publicznego.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-10-19 10:43:44
data ostatniej aktualizacji: 2006-10-19 10:43:44

Strona odwiedzona 977 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.