Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/523/2006 z dnia 2006-10-11

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 178.767,92 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
  • dział 801 - Oświata i wychowanie - 178.767,92 zł
  • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 178.767,92 zł

  • zgodnie z załącznikiem nr 1
 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 178.767,92 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
  • dział 801 - Oświata i wychowanie - 178.767,92 zł
  • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 178.767,92 zł

  • zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 18 sierpnia 2006 r.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych w związku z zawartą umową nr M06/011/k/A/485 pomiędzy Fundacją - Krajową Agencją Programu Leonardo da Vinci a Powiatem Gryfińskim dotyczącą programu Leonardo da Vici, projektu pn. "Hotel Europa".

Projekt "Hotel Europa" dotyczy wymiany stażu młodzieży szkolnej z ZSP Nr 2 w Chojnie w roku szkolnym 2006/2007. Wartość całego projektu wynosi 58.797 euro. Na rok 2006 przewiduje się realizację projektu w kwocie 178.767,92 zł ( 47.037,60 wg kursu euro 3.8005 zł z dnia 21.08.2006). W związku z powyższym zwiększa się dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego o kwotę 178.767,92 zł.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-10-19 11:08:38
data ostatniej aktualizacji: 2006-10-19 11:08:38

Strona odwiedzona 923 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.