Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XL sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XL/526/2006 z dnia 2006-10-25

zmieniająca uchwalę nr XXXIX/502/2006 Rady Powiatu Gryfinie z dnia 11 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności budynków i prawa użytkowania wieczystego gruntu

Na podstawie § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XIII/134/2004 z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 23, poz. 427), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIX/502/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 11.10.2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności budynków i prawa użytkowania wieczystego, § 1 otrzymuje nowe brzmienie:
"Wyraża się zgodę na nabycie na mienie Powiatu Gryfińskiego od Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. w Gryfinie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. w Gryfinie w nieruchomości oznaczonej nr działki 160 o powierzchni 0,1348ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 3, miasta Gryfino oraz prawa własności znajdujących się na tym gruncie budynków, za które zapłata nastąpi ze środków budżetu Powiatu Gryfińskiego w roku 2007 w wysokości 94.000 zł."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą w § 1 uchwały nr XXXIX/502/200ó Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 11.10. 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności budynków i prawa użytkowania wieczystego gruntu, wynikają z ustaleń zawartych w protokole rokowań z dnia 06 października 2006 r, sporządzonym przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, w którym termin zapłaty za nabycie praw został ustalony na rok 2007 w kwocie 94.000 zł.

data opublikowania: 2006-11-03 09:03:11
data ostatniej aktualizacji: 2008-09-15 10:37:31

Strona odwiedzona 999 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.