Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XL sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XL/527/2006 z dnia 2006-10-25

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na czas nieoznaczony

Na podstawie art. 13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) oraz na podstawie § 5 uchwały Nr XIII/134/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 23, poz. 427), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Wyraża się zgodę na użyczenie, na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 160 o powierzchni 0,1348ha.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem nabycia przez Powiat Gryfiński prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, o której mowa w ust. 1 oraz własności znajdujących się na niej budynków.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Powiat Gryfiński czynił starania w sprawie nabycia od Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. w Gryfinie prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków (nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Gryfino, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 160 o powierzchni 0,1348ha). Przedmiotowa nieruchomość zajmowana jest obecnie przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Gryfinie dla potrzeb prowadzonych tam Warsztatów Terapii Zajęciowej.

W budżecie Powiatu Gryfińskiego zostały zabezpieczone środki na wykup prawa wieczystego użytkowania nieruchomości i własności posadowionych na niej budynków. PEC Sp. z o.o. poinformowało, że Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości za cenę odpowiadającą jej wartości rynkowej, określonej przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 93.000 zł.

Po podjęciu przez Radę Powiatu w Gryfinie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie Powiatu Gryfińskiego, niezbędne jest również podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przedmiotowej nieruchomości Stowarzyszeniu w drodze umowy użyczenia. Zgoda taka zostałaby udzielona w trybie § 5 uchwały Nr XIII/134/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego. Powołany przepis stanowi, że dla użyczenia nieruchomości na okres przekraczający 3 lata, niezbędna jest zgoda Rady Powiatu w Gryfinie.

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie projektu uchwały w tej sprawie jest uzasadnione.

data opublikowania: 2006-11-03 09:03:11
data ostatniej aktualizacji: 2006-11-03 09:03:11

Strona odwiedzona 962 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.