Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XL sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XL/528/2006 z dnia 2006-10-25

w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: z 2002: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 162 poz. 1568) oraz art. 43h ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 53a ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 ze zmianami: z 1992 r.: Dz.U. Nr 63 poz. 315; z 1994 r.: Dz.U. Nr 121 poz. 591; z 1995 r.: Dz.U. Nr 138 poz. 682, Dz.U. Nr 141 poz. 692; z 1996 r.: Dz.U. Nr 24 poz. 110; z 1997 r.: Dz.U. Nr 104 poz. 661, Dz.U. Nr 121 poz. 769; z 1998 r.: Dz.U. Nr 106 poz. 668, Dz.U. Nr 117 poz. 756, Dz.U. Nr 162 poz. 1115; z 1999 r.: Dz.U. Nr 28 poz. 256, Dz.U. Nr 84 poz. 935; z 2000 r.: Dz.U. Nr 3 poz. 28, Dz.U. Nr 12 poz. 136, Dz.U. Nr 43 poz. 489, Dz.U. Nr 84 poz. 948, Dz.U. Nr 120 poz. 1268; z 2001 r.; Dz.U. Nr 5 poz. 45, Dz.U. Nr 88 poz. 961, Dz.U. Nr 100 poz. 1083, Dz.U. Nr 111 poz. 1193, Dz.U. Nr 113 poz. 1207, Dz.U. Nr 126 poz. 1382, 1383 i 1384, Dz.U. Nr. 128 poz. 1407; z 2002 r.: Dz.U Nr 113 poz. 984; z 2003 r.: Dz.U. Nr 45, poz. 391, Dz.U. Nr 124, poz. 1151 i 1152, Dz.U. Nr 171, poz. 1663, Dz.U. Nr 213 poz. 2081, Dz.U. Nr 223 poz. 2215; z 2004 r.: Dz.U. Nr 210 poz. 2135, Dz.U. Nr 273 poz. 2703; z 2005 r.: Dz.U. Nr 164 poz. 1365, Dz.U. Nr 169 poz. 1420, Nr 248 poz. 2104); z 2006 r.: Dz.U. Nr 75 poz. 518, Nr 143 poz. 1032 Rada Powiatu w Gryfinie, po zasięgnięciu opinii Wojewody Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Dokonuje się połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie, przy ul. Niepodległości 39, wpisanego do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie - XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000010242 z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie przy ul. Parkowej 5, wpisanym do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie - XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000001807, poprzez przeniesienie całego mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie, zwanym dalej "Przejmowanym" na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie, zwanym dalej "Przejmującym".
 2. W wyniku połączenia, o którym mowa w § 1 pkt 1 Przejmujący pozostaje przy nazwie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie z siedzibą w Gryfinie, przy ul. Parkowej 5.
§ 2

W wyniku połączeniu, o którym mowa w § 1 pkt 1 nie nastąpi istotne ograniczenie, dostępności, warunków udzielania i jakości udzielanych dotychczas całodobowych świadczeń zdrowotnych przez Przejmowanego.

§ 3
 1. Majątek ruchomy Przejmowanego, z dniem połączenia, przekazać Przejmującemu.
 2. Fundusz założycielski Przejmującego, z dniem połączenia, zwiększyć o fundusz założycielski Przejmowanego.
 3. Fundusz zakładu Przejmującego, z dniem połączenia, zwiększyć o fundusz zakładu Przejmowanego.
 4. Należności i zobowiązania Przejmowanego, z dniem połączenia, stają się należnościami i zobowiązaniami Przejmującego.
§ 4

Udział 3819/10000 w nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ulicy Niepodległości 39, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 275, objętą KW nr 32048 będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, służące do realizacji zadań statutowych Przejmowanego, z dniem połączenia przekazać w nieodpłatne użytkowanie Przejmującemu.

§ 5

Do pracowników Przejmowanego stosuje się art. 23? ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

§ 6
 1. Wskazać niniejszą uchwałę jako podstawę do wykreślenia Przejmowanego z rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego i z Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Termin złożenia wniosku o wykreślenie ustala się na dzień 29 stycznia 2007 r.
§ 7

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia Pięta

data opublikowania: 2006-11-03 09:04:52
data ostatniej aktualizacji: 2006-11-03 09:04:52

Strona odwiedzona 967 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.