Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XL sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XL/529/2006 z dnia 2006-10-25

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Mieszkowice w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 13 ust. 2, 2a, w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459) oraz § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XIII/134/2004 z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 23, poz. 427), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Wyraża się zgodę na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Mieszkowice prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 226 o pow. 0,6020 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Mieszkowice, nieposiadającej urządzonej księgi wieczystej, stanowiącej Plac Wolności.
 2. Darowizna nieruchomości, o której mowa w ust. 1 następuje na cel publiczny, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - utrzymywanie drogi publicznej.
 3. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest mapa ewidencyjna, określająca granice działki przeznaczonej do przekazania w drodze darowizny.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Nieruchomość oznaczona numerem działki 226 o pow. 0,6020 ha, położona w obrębie 4 miasta Mieszkowice, stanowiąca własność Powiatu Gryfińskiego, znajdująca się w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie, stanowi teren Placu Wolności w Mieszkowicach.

Pismem z dnia 7 czerwca 2006r. Burmistrz Mieszkowic wystąpił o nieodpłatne przekazanie części przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy.

Wniosek Burmistrza Mieszkowic został pozytywnie zaopiniowany pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Gryfinie z dnia 6 października 2006r., z zastrzeżeniem, ze bardziej zasadne jest przekazanie całej nieruchomości.

Pismem z dnia 29 września 2006r. Burmistrz Mieszkowic przekazał Zarządzenie w sprawie w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Mieszkowice nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 226, położonej w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Mieszkowice.

Zgodnie z art. 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między jednostkami samorządu terytorialnego.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie spełnione są przesłanki do przeniesienia własności przedmiotowej nieruchomości w drodze darowizny, przyjęcie projektu uchwały w tej sprawie jest uzasadnione.

data opublikowania: 2006-11-03 09:04:52
data ostatniej aktualizacji: 2006-11-03 09:04:52

Strona odwiedzona 1059 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.