Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XL sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XL/532/2006 z dnia 2006-10-25

zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania w użyczenie nieruchomości oznaczonych nr działek 90 o pow. 2 396 m2 położonej w obrębie 3, m. Moryń, stanowiącej Plac Wolności, nr 96 o pow. 2 566 m2 stanowiącej ulicę Klasztorną i nr 97/2 o pow. 3 116 m2 stanowiącej ulicę Malarską w obrębie 3, m. Chojna, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny Dz. U. Nr 16, poz. 93, zm. Dz. U. z 1971r. Nr 27, poz. 252; Dz. U. z 1976r. Nr 19, poz. 122; Dz. U. z 1982r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147, Nr 30, poz. 210; Dz. U. z 1984r. Nr 45, poz. 242; Dz. U. z 1985r. Nr 22, poz. 99; Dz. U. z 1989r. Nr 3, poz. 11, Nr 33, poz. 175; Dz. U z 1990r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321, Nr 79, poz. 464; Dz. U. z 1991r. Nr 107, poz. 464, Nr 115, poz. 496; Dz. U. z 1993r. Nr 17, poz. 78; Dz. U. z 1994r. Nr 27, poz. 96, Nr 105, poz. 509, Nr 85, poz. 388; Dz. U. z 1995 r. Nr 83, poz. 417, Nr 141, poz. 692; Dz. U. z 1996r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646, Nr 149, poz. 703; Dz. U. z 1997r. Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751; Dz. U. z 1998r. Nr 117, poz. 758, Nr 106, poz. 668; Dz. U. z 1999r. Nr 52, poz. 532; Dz. U. z 2000r. Nr 22, poz. 271, Nr 88, poz. 983, Nr 74, poz. 855, Nr 74, poz. 857, Nr 114, poz. 1191; Dz. U. z 2001r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 145, poz. 1638, Nr 130, poz. 1450; Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1176; Dz. U z 2003r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592, Nr 124, poz. 1151; Dz. U. z 2004r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 172, poz. 1804, Nr 162, poz. 1692, Nr 281, poz. 2783; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1438, Nr 157, poz. 1316, Nr 48, poz. 462; Dz. U. z 2006r. Nr 133, poz. 935) oraz § 5 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XIII/134/2004 z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 23, poz. 427), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXII/275/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w użyczenie nieruchomości oznaczonych nr działek 90 o pow. 2 396 m2 położonej w obrębie 3, m. Moryń, stanowiącej Plac Wolności, nr 96 o pow. 2 566 m2 stanowiącej ulicę Klasztorną i nr 97/2 o pow. 3 116 m2 stanowiącej ulicę Malarską w obrębie 3, m. Chojna, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego wprowadza się następującą zmianę:
- § 2 otrzymuje brzmienie: "Akceptuje się w całości treść porozumienia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Uchwałą Nr XXII/275/2005 z dnia 2 lutego 2005r. Rada Powiatu w Gryfinie wyraziła zgodę na przekazanie gminom w użyczenie niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego:

 • Gminie Moryń - działkę nr 90 o pow. 2 396 m2, położoną w obrębie 3 m. Moryń, stanowiącą Plac Wolności, na okres 7 lat,
 • Gminie Chojna - działki nr 96 o pow. 2 566 m2, stanowiącą ulicę Klasztorną oraz nr 97/2 o pow. 3 116 m2, stanowiącą ulicę Malarską, położone w obrębie 3 m. Chojna, na okres 10 lat. W sprawie przekazania przedmiotowych nieruchomości, położonych w obrębie 3 miasta Chojna oraz prowadzenia na nich określonych robót, zawarto stosowne porozumienie z Gminą Chojna, którego treść uległa modyfikacji. Mając na uwadze fakt, że w uchwale nr XII/275/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 2 lutego 2005r. zawarto zapisy dotyczące akceptacji treści przedmiotowego porozumienia niezbędne jest wprowadzenie stosownych zmian. Mianowicie:
 • § 2 w dotychczasowym brzmieniu: "Akceptuje w całości porozumienie zawarte w dniu 12.01.2005r. w sprawie przekazania w użyczenie w/w działek wymienionym w § 1 Gminom" winien otrzymać brzmienie: "Akceptuje się w całości treść porozumienia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały".

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie projektu uchwały w tej sprawie jest uzasadnione.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-11-03 09:08:57
data ostatniej aktualizacji: 2006-11-03 09:08:57

Strona odwiedzona 968 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.