Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XL sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XL/534/2006 z dnia 2006-10-25

zmieniająca uchwałę Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U z 2003r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§1

W uchwale Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok, zmienionej

 • Uchwałą Nr XXXII/410/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 stycznia 2006r.,
 • Uchwałą Nr XXXIII/431/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r.
 • Uchwałą Nr XXXVI/455/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2006 r.
 • Uchwałą Nr XXXVII/484/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006 r.
 • Uchwałą Nr XXXVIII/498/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 lipca 2006 r,

wprowadza się następujące zmiany:

 1. W §10 kwotę 42.000 zł zastępuje się kwotą 12.500 zł
 2. W §12 pkt 3 kwotę 1.726.635 zł zastępuje się kwotą 1.718.841 zł,
 3. W §16 pkt 1 kwotę 250.000 zł zastępuje się kwotą 160.000 zł
 4. W §16 pkt 2 kwotę 315.000 zł zastępuje się kwotą 165.000 zł.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany w uchwale budżetowej polegają na:

 1. zmniejszeniu wysokości planowanej dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego o kwotę 7.794 zł w związku ze zmianą liczby mieszkańców, których pobyt finansowany jest dotacją od Wojewody Zachodniopomorskiego. Kwota 7.794 zł wynika z wprowadzonych zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego uchwałami Rady Powiatu w Gryfinie w październiku 2006 r. (zmniejszenia planu dotacji o kwotę 9.093 zł - zmiana wprowadzona uchwałą XXXIX/522/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 11 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego oraz zwiększenie planu dotacji o kwotę 1.299 zł),
 2. zmniejszeniu dotacji celowej na zadania publiczne wykonywane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym organizacje pozarządowe, o łączną kwotę 29.500 zł, wynikającą z wprowadzonych zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego uchwałami Rady Powiatu w Gryfinie w październiku 2006r. ( zmniejszenie o kwotę 24.900 zł - zmiana wprowadzona uchwałą XXXIX/522/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 11 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego oraz zmniejszenie planu dotacji o kwotę 4.600 zł),
 3. zmniejszeniu planowanej kwoty dotacji dla gmin na zadania z zakresu utrzymania ulic powiatowych o kwotę 90.000 zł oraz na realizację zadań z zakresu remontów ulic powiatowych o kwotę 150.000 zł w związku z zakończeniem inwestycji realizowanych przez gminy na ul. Klasztornej i Malarskiej w Chojnie oraz pl. Wolności w Moryniu..

data opublikowania: 2006-11-03 09:10:04
data ostatniej aktualizacji: 2006-11-03 09:10:04

Strona odwiedzona 981 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.