Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

VI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VI/65/2003 z dnia 2003-04-23

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1
 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 627.382 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - 10.690 zł
   • rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 10.690 zł
   • dział 758 - Różne rozliczenia - 616.692 zł
   • rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 540.985 zł
   • rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - 31.833 zł
   • rozdział 75806 - Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw - 43.874 zł

  zgodnie z załącznikiem nr 1

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 627.382 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 758 - Różne rozliczenia - 86.397 zł
   • rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 86.397 zł
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 465.985 zł
   • rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 65.000 zł
   • rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - 20.000 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 150.000 zł
   • rozdział 80123 - Licea profilowane - 10.000 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 220.985 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 75.000 zł
   • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 30.000 zł
   • rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne - 20.000 zł
   • rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 25.000 zł

  zgodnie z załącznikiem nr 2

 3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 2.700.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 853 - Opieka społeczna - 2.700.000 zł
   • rozdział 85395 - Pozostała działalność - 2.700.000 zł.

  zgodnie z załącznikiem nr 3

§2

Deficyt budżetu powiatu wzrasta o 2.700.000 zł i finansowany jest kredytem bankowym .

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 • pismem Ministra Finansów Nr ST4-4820-1/2003 w sprawie ostatecznych wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz podatku dochodowego od osób fizycznych na 2003r. dla Powiatu Gryfińskiego.

Ostateczne wielkości tych dochodów w porównaniu do kwot wstępnych uległy zmniejszeniu, i tak:

 1. dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - 10.690 zł,
 2. część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 540.985 zł,
 3. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - 31.833 zł,
 4. część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw - 43.874 zł,

W związku z powyższym planuje się zmniejszenie wydatków w następujących pozycjach budżetu:

 1. rezerwy celowe w oświacie i wychowaniu oraz w edukacyjnej opiece wychowawczej - 540.985 zł,
 2. rezerwa ogólna - 86.397 zł.
 • restrukturyzacją Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej (opłata restrukturyzacyjna i spłata zobowiązań publiczno-prawnych nie podlegających restrukturyzacji). Ponieważ w uchwale budżetowej na 2003r. zaplanowano na ten cel 800.000 zł, a wartość tego zadania wyniesie do 3.500.000 zł, stąd konieczność wprowadzenia do budżetu różnicy (2.700.000 zł). Całość tego zadania finansowana jest kredytem bankowym

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2003-08-01 14:13:55
data ostatniej aktualizacji: 2003-08-01 14:13:55

Strona odwiedzona 1075 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.