Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

V sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr V/50/2003 z dnia 2003-03-19

w sprawie utworzenia Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego w Nowym Czarnowie

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5a oraz art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Rada powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Tworzy się z dniem 1 września 2003r. Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Nowym Czarnowie.

§ 2

Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.

§ 3

Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy prowadzi zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, realizujących w tej formie obowiązek szkolny zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 4

Organizację Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego określa statut Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2003r.UZASADNIENIE

Obecnie zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze uznawane za spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci i młodzież (w wieku do 25 lat) upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie i Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, realizuje Szkoła Podstawowa Specjalna wchodząca w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.

Utworzenie w Zespole Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego pozwoli wyodrębnić organizacyjnie zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, gdyż nie są to zajęcia szkolne związane z realizacją planu nauczania odpowiedniego etapu edukacyjnego. Celem tych zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, zainteresowanie otoczeniem oraz uzyskiwanie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Ponadto utworzenie Ośrodka pozwoli na uczestniczenie w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych dzieci i młodzieży (w wieku do 25 lat), upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, nie będących mieszkańcami DPS-ów.

Działność Ośrodka będzie finansowana ze środków otrzymywanych przez powiat gryfiński w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.

data opublikowania: 2005-03-22 09:39:47
data ostatniej aktualizacji: 2005-03-22 09:39:47

Strona odwiedzona 1166 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.