Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

V sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr V/56/2003 z dnia 2003-03-19

w sprawie nabycia na mienie powiatowe w drodze darowizny od Województwa Zachodniopomorskiego części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 257/15 w obrębie Pniewo, gmina Gryfino

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Nabyć na mienie powiatowe w drodze darowizny od Województwa Zachodniopomorskiego udziału 4975/10 000 części nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 257/15 o pow. 0,0747 ha położonej w obrębie Pniewo, gmina Gryfino.

§ 2

Sposób użytkowania budynku stanowiącego integralną część nieruchomości zaznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zadaniem Powiatu jest organizowanie Domów Pomocy Społecznej, zapewniających całodobową opieką mieszkańcom Powiatu.
Istniejący Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, który niesie pomoc 134 mieszkańcom ze względu na konieczność spełnienia standardów do 2006 r. musi zwiększyć powierzchnię mieszkaniową. Jednym ze sposobów rozwiązania w części tego problemu jest przekazanie części pawilonu nr 83 w trwały zarząd DPS w Nowym Czarnowie.
Nieruchomość, z której proponujemy przejąć na rzecz Powiatu udział w nieruchomości, która aktualnie jest własnością Województwa Zachodniopomorskiego w trwałym zarządzie Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Ośrodka Rehabilitacji w Nowym Czarnowie.
Zarząd Powiatu widzi potrzebę nabycia na mienie powiatowe w drodze darowizny od Województwa Zachodniopomorskiego udziału 4975/10 000 części nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 257/15 o pow. 0,0747 ha położonej w obrębie Pniewo, gmina Gryfino.
Pozyskanie na własność nieruchomości lub jej części może nastąpić wyłącznie na rzecz Powiatu, który następnie przekaże nieruchomość lub jej część w trwały zarząd DPS w Nowym Czarnowie. Powiat Gryfiński stanie się właścicielem nieruchomości lub jej części w przypadku podjęcia uchwały przez Radę Powiatu wyrażającą wolę nabycia oraz Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego wyrażającego wolę i chęć przekazania nieruchomości.
Wyjaśnienie prawnej sytuacji w/w pawilonu jest szczególnie uzasadnione ze względu na szereg uwarunkowań, tj.
- istotne jest pozyskanie powierzchni mieszkalnej przez DPS ze względu na konieczność spełnienia standardów do 2006 r. Część pawilonu, o którym mowa wyżej nie zaspakaja potrzeb placówki w tym zakresie, ale zmniejsza niedobór powierzchni,
- do 2006 r. pomieszczenia będą wykorzystywane na pracownie terapii zajęciowej oraz przystosowane dla potrzeb mieszkalnych, lub potrzeby administracyjne.
- Konieczność wyjaśnienia sytuacji prawnej budynki i terenu wynika także z potrzeb osób niepełnosprawnych powiatu gryfińskiego. Uregulowana sytuacja prawna pozwoliłaby na taką organizację pracy domu, iż możliwe byłoby zgodnie z propozycją Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie utworzenie 3 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają wsparcia w ramach organizacji Ośrodka Wsparcia Całodziennego.
Przedłożona Radzie Powiatu uchwała ma charakter intencyjny.

data opublikowania: 2005-03-22 10:45:49
data ostatniej aktualizacji: 2005-03-22 10:45:49

Strona odwiedzona 1158 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.