Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

V sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr V/57/2003 z dnia 2003-03-19

w sprawie przejęcia od Województwa Zachodniopomorskiego części nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 257/22, położonej w obrębie Pniewo, gm. Gryfino

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000r.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża wolę przejęcia od Województwa Zachodniopomorskiego na własność Powiatu Gryfińskiego części nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 257/22 w obrębie ewidencyjnym Pniewo z przeznaczeniem dla Szkoły Specjalnej. Część nieruchomości została oznaczona na załącznikach graficznych Nr 1 i Nr 2 stanowiących integralną część uchwały.

§ 2

Część nieruchomości, będąca przedmiotem woli przejęcia na własność Powiatu Gryfińskiego, po uzyskaniu akceptacji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, zostanie wydzielona fizycznie na koszt Powiatu. Wydzielona fizycznie - geodezyjnie działka, będzie przedmiotem formalnego wniosku o przekazanie nieruchomości na własność Powiatu Gryfińskiego przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Budynek jest użytkowany w ramach umowy użyczenia zawartej dnia 01.09.2001 r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Ośrodkiem Rehabilitacji w Nowym Czarnowie jako trwałym zarządcą nieruchomości zabudowanej będącej własnością Województwa Zachodniopomorskiego a Zespołem Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie. Służy on zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim z powiatu gryfińskiego. W związku z trudną sytuacją Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Ośrodka Rehabilitacji w Nowym Czarnowie nie może on dokonywać koniecznych remontów i napraw. Uregulowanie sytuacji prawnej budynku jest niezbędne również by można było podejmować dalsze kroki związane z rozwojem placówki. Ośrodek planuje zgodnie z propozycją Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, utworzenie świetlicy środowiskowej, która ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo z terenu Gryfina. Nieuregulowana sytuacja nie pozwala na ustalenie potrzeb oraz planowania jakichkolwiek inwestycji związanych z poprawą warunków przebywających w niej uczniów.

data opublikowania: 2005-03-22 10:51:49
data ostatniej aktualizacji: 2005-03-22 10:51:49

Strona odwiedzona 1102 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.