Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

V sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr V/58/2003 z dnia 2003-03-19

w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, zabudowanej urządzeniami podziemnymi przepompowni ścieków, oznaczonej nr 131/2 o pow. 86 m2, położonej w obrębie 2 m. Trzcińsko Zdrój.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie nieruchomości zabudowanej podziemnymi urządzeniami przepompowni ścieków, oznaczonej nr 131/2 o pow. 86 m2, położonej w obrębie 2 m. Trzcińsko Zdrój na rzecz Gminy Trzcińsko Zdrój.

§ 2

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego w całości poniesie Gmina Trzcińsko Zdrój.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASDNIENIE

Zarząd Miejski w Trzcińsku Zdroju w dniu 22.04.2002 r. wystąpił o przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy części działki nr 131, będącej własnością Powiatu w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju, zabudowanej budowlą, składającą się z przepompowni ścieków i kolektora, która jest urządzeniem podziemnym wbudowanym w działkę.
Przekazanie budowli wymagało fizycznego wydzielenia działki, na której znajduje się przepompownia ścieków.
Zarząd Powiatu Gryfińskiego na posiedzeniu w dniu 8 maja 2002 r. wstępnie zaopiniował wniosek Gminy, uzależniając zgodę od dokonania podziału geodezyjnego działki nr 131 na koszt Gminy.
Gmina Trzcińsko Zdrój na własny koszt dokonała podziału geodezyjnego działki nr 131, wydzielając działkę nr 131/2 o pow. 86 m2, zabudowaną urządzeniami podziemnymi przepompowni ścieków.
Przepompownia stanowi integralną część sieci kanalizacyjnej, która umożliwi prawidłowe odprowadzanie ścieków do oczyszczalni.
Rada Miejska Trzcińska Zdroju podjęła w dniu 13.12.2002 r. Uchwałę Nr II/24/2002 w sprawie nieodpłatnego nabycia działki nr 131/2, zabudowanej urządzeniami podziemnymi przepompowni ścieków. Przekazanie przedmiotowej nieruchomości na własność Gminy Trzcińsko Zdrój pozwoli Gminie na prawidłową eksploatację urządzeń odprowadzających ścieki z terenu miasta do oczyszczalni ścieków.
Urządzenia podziemne przedstawiono na załączniku graficznym sporządzonym na odbitce z mapy ewidencyjnej w skali 1 : 1000.

data opublikowania: 2005-03-22 10:51:49
data ostatniej aktualizacji: 2005-03-22 10:51:49

Strona odwiedzona 1081 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.