Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

V sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr V/59/2003 z dnia 2003-03-19

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 218.650 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
   • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 188.000 zł
   • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 188.000 zł
    • § 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 188.000 zł
   • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 30.650 zł
   • rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 30.650 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 1

 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 188.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 188.000 zł
   • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 188.000zł
    • § 084 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - 188.000 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 2

 3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 30.650 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
   • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 30.650 zł
   • rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 30.650 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 3

Ogółem dochody i wydatki zwiększa się o kwotę 30.650 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmian w palnie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Otrzymaniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie na działalność bieżącą darowizn na sumę 5.650 zł (w tym kwota 4.00 zł przeszła jeszcze z roku ubiegłego) oraz dotacji od Urzędu Miasta i Gminy Gryfino w kwocie 25.000 zł
 2. Błędnym zaklasyfikowaniem dochodów w paragrafach klasyfikacji budżetowej z tytułu sprzedaży budynków stanowiących mienie powiatu (188.000 zł).

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-03-22 10:54:31
data ostatniej aktualizacji: 2005-03-22 10:54:31

Strona odwiedzona 1029 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.