Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

V sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr V/60/2003 z dnia 2003-03-19

w sprawie zmian zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 15 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 420 w związku z art. 407 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w palnie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmiana planowanych wydatków PFOŚiGW jest konieczne ze względu na:

 1. Zwiększenie kwoty na dotacje dla Gmin, jako współudziału w finansowaniu zadań własnych Gmin. Zwiększenie to nastąpiło w wyniku dużego zainteresowania tego rodzaju formą dofinansowania Gmin.
 2. Zwiększenie kwoty na zadania związane z modernizacją kotłowni w jednostkach powiatowych. Przy sporządzaniu zestawienia przychodów i wydatków PFOŚiGW, który był przedmiotem Uchwały Rady Powiatu w dniu 29.01.2003 r. zaplanowano na to zadanie kwotę 200.00 zł, mając tylko na uwadze realizację kotłowni w Moryniu i Mieszkowicach, które przesunięto na 2003 r. Nie uwzględniono kwot koniecznych do zapłaty za roboty budowlane (w kotłowniach już wykonanych), zapłaty za dozór techniczny oraz roboty dodatkowe. Do 31.12.2002 r. na w/w zadanie wydatkowano kwotę: 1.364.885,71 zł. Plan funduszu na 2002 r. zakładał na realizację zadania kwotę: 2.300.000 zł.
 3. Zwiększenie kwoty na zadania związane z ekspertyzami, opiniami, programami, analizami. Zwiększenie kwoty na to zadanie wynika z konieczności zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na wykonanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami. Kwota jaką zaplanowano w ubiegłym roku, na etapie opracowywania planu funduszu była przyjęta szacunkowo. Ponieważ w niektórych powiatach rozstrzygnięto już przetargi na realizację tych opracowań, można obecnie zaplanować bardziej dokładną kwotę na to zadanie.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-03-22 10:54:31
data ostatniej aktualizacji: 2005-03-22 10:54:31

Strona odwiedzona 1215 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.