Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

IV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr IV/34/2003 z dnia 2003-01-29

w sprawie udzielenia z budżetu powiatu na rok 2003 dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie

Na postawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592) oraz art. 67a ust. 1 i 2 w związku z art. 55 ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408: z późn. zmianami) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Przyznaje się z budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2003r. dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność, § 2560 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zespołu zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 30.640 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności SPZZOZ w Gryfinie.
 2. Kwota dotacji wyszczególniona w ust. 1 będzie wykorzystana wyłącznie na wskazany cel w terminie do dnia 31 grudnia br.
§ 2

Zobowiązuje się Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie do przekazania Zarządowi Powiatu w terminie do 31 grudnia 2003r. rozliczenia finansowego i merytorycznego z wykorzystania dotacji celowej według określonego wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub nie wykorzystana w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 2, bądź pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu powiatu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania dotacji.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonuje na wniosek Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie o przyznanie dotacji celowej dla SPZZOZ.
Dotacje tą przeznacza się na działalność bieżącą, a w szczególności: na zapłacenie należności dla firmy prawniczej "Kodeks" za prowadzenie spraw w toczącym się procesie z Wojewoda Zachodniopomorskim, zatrudnienie pracowników, w tym obsługę księgową i prawniczą.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-03-17 09:47:44
data ostatniej aktualizacji: 2004-03-17 09:47:44

Strona odwiedzona 1093 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.